Sidebar

Thứ Ba
23.04.2024

Bài 19: Bí Tích


BÀI 19. BÍ TÍCH

I. LỜI CHÚA
"Hôm ấy là ngày bế mạc tuần lễ Lều Tạm, và là ngày long trọng nhất, Đức Giêsu đứng trong đền thờ và lớn tiếng nói rằng: "Ai khát, hãy đến với Ta; Ai tin vào Ta, hãy đến mà uống" (Ga 7,37-38).

II. GHI NHỚ

1. H. Bí tích là gì?

T. Bí tích là những dấu chỉ hữu hiệu của ân sủng, do Chúa Giêsu thiết lập và được trao lại cho Hội thánh, để ban sự sống thần linh (Ơn Chúa) cho chúng ta.

2. H. Trong bảy Bí tích, có bí tích nào trọng hơn?

T. Có Bí tích Thánh Thể là trọng hơn, vì Bí tích này ban cho ta chính Chúa Giêsu, là nguồn mọi ơn phúc.

3. H. Những Bí tích nào chỉ được lãnh nhận một lần?

T. Có 3 Bí tích này: một là Bí tích Rửa tội, hai là Bí tích Thêm sức, ba là Bí tích Truyền chức thánh; vì ba Bí tích ấy ghi vào linh hồn ấn tích thiêng liêng không thể xoá được.

4. H. Làm thế nào để xứng đáng lãnh nhận Bí tích?

T. Ta cần có lòng tin, có ý ngay lành, thành thật ước muốn và dọn hồn dọn xác.

5. H. Các Bí tích có cần thiết để được cứu độ không?

T. Các Bí tích rất cần thiết để được cứu độ, vì chính Chúa Kitô hành động nơi các Bí tích, và Chúa Thánh Thần làm cho những người lãnh nhận nên giống Con Thiên Chúa.

III. THỰC HÀNH
Em quyết tâm chuẩn bị tâm hồn chu đáo mỗi khi lãnh nhận Bí tích.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã lập các Bí tích như dấu chỉ rõ rệt nhất và như phương tiện hữu hiệu nhất để chuyển thông ơn thánh cho con. Xin cho con siêng năng lãnh nhận các Bí tích, để được hưởng dồi dào ơn Chúa và tích cực xây dựng Hội Thánh Chúa.


1765    27-01-2011 06:34:52