Sidebar

Thứ Hai
17.06.2024

Bài 22: Bí Tích Hòa Giải


BÀI 22. BÍ TÍCH HOÀ GIẢI

I. LỜI CHÚA
"Trên trời sẽ vui mừng, vì một người tội lỗi hối cải, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải" (Lc 15,17).

II. GHI NHỚ

1. H. Bí tích Hoà giải là gì?
T. Là Bí tích Chúa Giêsu đã lập, để tha các tội ta phạm từ khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội về sau, cùng giao hoà ta với Chúa và Hội thánh. Bí tích này còn được gọi là Giải tội hay Sám hối.

2. H. Bí tích Hoà giải mang lại cho ta những ơn nào?

T. Bí tích Hoà giải ban cho ta những ơn này:
- Một là tha tội, để giao hoà ta với Chúa và Hội thánh.
- Hai là tha hình phạt đời đời do các tội trọng đã gây ra, và tha một phần các hình phạt tạm.
-Ba là ban sự bình an và gia tăng sức mạnh thiêng liêng.

3. H. Bí tích Hoà giải có cần thiết không?
T. Cần thiết, vì Bí tích này tha thứ tội lỗi là sự dữ nặng nề nhất, xúc phạm đến Thiên Chúa, làm tổn thương phẩm giá của con người, và phá vỡ sự bình an thiêng liêng.

4. H. Những ai cần lãnh nhận Bí tích Hoà giải?
T. Những người đã phạm tội trọng thì cần lãnh nhận Bí tích Hoà giải; còn ai mắc tội nhẹ mà lãnh Bí tích này, thì được nhiều ơn ích thiêng liêng.


5. H. Ngoài việc xưng tội, còn có hình thức sám hối nào không?

T. Ngoài việc Xưng tội, Hội Thánh còn có 3 hình thức Sám hối này là: Ăn chay, cầu nguyện và làm phúc bố thí.

III. THỰC HÀNH
Khi lỡ phạm tội, em biết ăn năn sám hối và đi xưng tội.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ lòng Chúa khoan dung, đã lập Bí tích Hoà giải cho chúng con được trở về với Chúa mà hưởng ơn tha thứ. Xin giúp chúng con thành tâm ăn năn sám hối và chuẩn bị chu đáo mỗi khi đi xưng tội.


2297    27-01-2011 06:42:45