Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

Bài 22. Lãnh Nhận Bí Tích Hoà Giải

Bài 22
LÃNH NHẬN BÍ TÍCH HÒA GIẢI

I. LỜI CHÚA (Ga 8,11)
"Chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa"

II. GHI NHỚ

1. H. Muốn lãnh nhận Bí tích Hòa giải thì phải làm gì?

T. Phải làm bốn việc này
- Một là xét mình.
- Hai là ăn năn tội.
- Ba là xưng tội.
- Bốn là làm việc đền tội.


2. H. Xét mình là gì?
(x.Bản Xét Mình tr.53)
T. Xét mình nhớ lại từ lần xưng tội sau hết cho đến bây giờ, đã phạm những tội nào, phạm mấy lần và trường hợp nào làm cho tội ra nặng hơn.


3. H. Ăn năn tội là gì?
T. Ăn năn tội là thật lòng thống hối vì đã phạm tội mất lòng Chúa, xin lỗi Chúa và quyết tâm không phạm tội nữa.

4. H. Xưng tội là gì?
(x. Cách Xưng tội tr.56)
T. Xưng tội là thành tâm thú nhận với linh mục đại diện Chúa Kitô, các tội mình đã phạm.


5. H. Phải xưng tội thế nào?

T. Hội thánh buộc phải xưng cách thành thật, rõ ràng, tất cả các tội trọng, và khuyên xưng các tội nhẹ, để sống đẹp lòng Chúa hơn.

6. H. Đền tội là gì?

T. Đền tội là làm việc mà cha giải tội chỉ định, để tạ lỗi cùng Thiên Chúa và đền bù những thiệt hại do tội lỗi gây ra.

III. THỰC HÀNH
Khi làm buồn lòng ai, em đến xin lỗi ngay.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa là Cha nhân ái, từ bi, Chúa luôn mong chờ kẻ có tội ăn năn sám hối. Xin giúp chúng con biết thật lòng ăn năn sám hối tội lỗi và chuẩn bị chu đáo mỗi khi đi xưng tội.

V. BÀI HÁT: NAY CON TRỞ VỀ

1563    26-01-2011 20:41:40