Sidebar

Thứ Ba
23.04.2024

Bài 25: Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân


Bài 25. BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN

I. LỜI CHÚA
"Ai trong anh em đau yếu ư? Người ấy hãy mời các kỳ mục của Hội thánh đến, họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, sau khi xức dầu nhân danh Chúa" (Gc 5, 14)

II. GHI NHỚ

1. H. Bí tích Xức dầu bệnh nhân là gì?

T. Là Bí tích Đức Chúa Giêsu đã lập, để ban ơn nâng đỡ bệnh nhân và người già yếu, về phần hồn và phần xác.

2. H. Bí tích Xức dầu bệnh nhân mang lại những ơn nào?
T. Bí tích Xức dầu bệnh nhân ban những ơn này:
- Một là kết hợp bệnh nhân với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, để sinh ích cho mình và cho Hội thánh,
- Hai là ban niềm an ủi và can đảm chịu đựng mọi đau khổ,
- Ba là tha thứ các tội lỗi nếu chưa xưng tội được,
- Bốn là phục hồi sức khoẻ phần xác nếu Chúa muốn.- Năm là chuẩn bị cho bệnh nhân bước vào cõi sống đời đời.

3. H. Khi nào cần lãnh nhận Bí tích Xức dầu?
T. Khi người tín hữu lâm cảnh nguy tử, vì bệnh nặng hay tuổi già, thì mời linh mục đến để ban Bí tích Xức dầu cho họ.

4. H. Của Ăn đàng là gì?
T. Của Ăn đàng chính là Thánh Thể Chúa Giêsu, được ban cho những người sắp lìa đời, giúp họ vững mạnh tiến về đời sau.

III. THỰC HÀNH
Em năng cầu nguyện cho những người già yếu, bệnh tật trong xứ.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn tỏ lòng thương xót những người đau khổ và sẵn sàng chữa lành những người bệnh tật. Xin cho chúng con cũng có tâm hồn cảm thông như Chúa, để sẵn sàng thăm viếng, an ủi, giúp đỡ những người bệnh hoạn, tật nguyền, nhất là giúp họ sốt sắng lãnh nhận Bí tích Xức dầu bệnh nhân.


1911    27-01-2011 06:54:13