Sidebar

Thứ Ba
18.06.2024

Bài 29: Bí Tích Thêm Sức


Bài 29. BÍ TÍCH THÊM SỨC

I. LỜI CHÚA
"Khi ông Phalô đặt tay trên họ, thì Thánh Thần ngự xuống trên họ, họ nói tiếng lạ và nói tiên tri". (Cv 19,6)

II. GHI NHỚ

1. H. Bí tích Thêm sức là gì?

T. Là Bí tích Chúa Giêsu đã lập, để ban Chúa Thánh Thần, giúp người tín hữu sống hoàn hảo hơn Bí tích Rửa tội, liên kết mật thiết với Hội Thánh và làm chứng cho Chúa Kitô.

2. H. Những ai có quyền ban Bí tích Thêm sức?

T. Thừa tác viên thông thường là các Giám mục và những Linh mục được chỉ định, nhưng trong trường hợp khẩn cấp thì bất cứ Linh mục nào cũng có nhiệm vụ ban Bí tích này. (GL 883,3)

3. H. Bí tích Thêm sức có những nghi thức nào?
T. Bí tích Thêm sức có những nghi thức này:

- Một là đặt tay trên đầu thỉnh viên và cầu nguyện cho họ.
- Hai là xức Dầu thánh trên trán và đọc: "Hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần". - Ba là chúc bình an.

4. H. Những ai được lãnh Bí tích Thêm sức?

T. Những người đã được Rửa tội và đến tuổi khôn, sạch tội trọng, đã học giáo lý đầy đủ và quyết sống đúng bổn phận Kitô hữu.

5. H. Khi lãnh Bí tích Thêm sức có cần người đỡ đầu không?
T. Cần có người đỡ đầu để nâng đỡ, hướng dẫn trong việc sống đạo và hoạt động Tông đồ.

III. THỰC HÀNH
Em luôn nhớ cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng.

IV. CẦU NGUYỆN
Xin cho các tín hữu Chúa được sức mạnh Chúa ban qua Bí tích Thêm sức, biết can đảm sống đạo và truyền đạo.5351    27-01-2011 07:07:25