Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

Bài 3. Thiên Chúa Sáng Tạo

Bài 3
THIÊN CHÚA SÁNG TẠO

I. LỜI CHÚA (St 1,1)
"Từ ban đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời và đất"

Kinh Tin kính: Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.

II. GHI NHỚ

1. H. Thiên Chúa sáng tạo trời đất muôn vật cách nào?

T. Thiên Chúa đã dùng Lời quyền năng của Người mà sáng tạo mọi sự từ hư không.

2. H. Vì sao Thiên Chúa sáng tạo muôn vật ?
T. Thiên Chúa sáng tạo trời đất muôn vật để biểu lộ tình thương và thông ban vinh quang của Chúa cho mọi loài.


3. H. Muôn vật hữu hình và vô hình là gì?

T. Hữu hình là những gì ta thấy được, như trời đất, trăng sao, cây trái, thú vật, con người... Còn vô hình là những gì thiêng liêng ta không thấy được, như linh hồn, thiên thần, ma quỉ...

III. THỰC HÀNH
Khi nhìn ngắm cảnh vật thiên nhiên, em ca tụng Chúa.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa là Cha toàn năng, chúng con cám ơn cha đã dựng nên vũ trụ, trời đất muôn vật và ban sự sống cho chúng con. Xin cho chúng con biết ca tụng Chúa và hưởng dùng mọi vật theo ý Chúa.

V. BÀI HÁT: THIÊN CHÚA TẠO DỰNG

Ai cho hoa trái chín thơm trên cành cây,
Ai cho tinh tú sáng soi trên vòm trời,
Chính Chúa dựng nên trời trăng sao lấp lánh,
Chính Chúa ban trái ngọt chín thơm trên cành.

2165    26-01-2011 19:22:04