Sidebar

Thứ Ba
27.02.2024

Bài 33: Phẩm Giá Con Người

PHẦN III: SỐNG TRONG CHÚA KITÔ

BÀI 33. PHẨM GIÁ CON NGƯỜI

I. LỜI CHÚA
"Anh em phải để Thánh Thần đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện".(Ep 4,23)

II. GHI NHỚ

1. H. Tại sao phẩm giá con người là cao trọng ?

T. Vì Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa; Người ban cho có linh hồn thiêng liêng, có trí khôn minh mẫn và ý chí tự do hướng về điều thiện.

2. H. Vì sao phẩm giá con người bị tổn thương?

T. Vì tội lỗi đã làm tổn thương hình ảnh ấy, khiến trí khôn con người ra mê muội, ý chí dễ hướng về điều xấu và dễ bị sai lầm.

3. H. Ai đã phục hồi hình ảnh Thiên Chúa nơi con người?

T. Chúa Kitô đã chết và đã sống lại để phục hồi hình ảnh ấy cho những ai tin vào Người và sống như môn đệ của Người.

4. H. Sống như môn đệ Chúa Kitô là sống như thế nào?

T. Là biết tôn trọng nhân phẩm và sống theo tinh thần Phúc âm, gồm tóm trong 8 Mối phúc thật.(Tr.65)

5. H. Tám mối phúc thật nhắc ta điều gì?

T. Tám mối phúc thật nhắc ta nhớ rằng: hạnh phúc đích thật và cuối cùng của con người là Thiên Chúa, và các mối phúc là tiêu chuẩn để đánh giá và hướng dẫn đời sống Kitô hữu.

III. THỰC HÀNH
Em luôn nhớ mình là hình ảnh Thiên Chúa tốt lành, và luôn tôn trọng phẩm giá người khác.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Thiên Chúa là Cha yêu thương, Cha đã dựng nên con theo hình ảnh Cha. Xin giúp con luôn biết sống đẹp lòng Cha, đừng bao giờ phạm tội làm hoen ố hình ảnh Cha.


4119