Sidebar

Thứ Ba
16.07.2024

Bài 35. Điều Răn Thứ Năm

CHỚ GIẾT NGƯỜITÔN TRỌNG SỰ SỐNG

I. LỜI CHÚA (Xh 20,13)
"Ngươi không được giết người".

II. GHI NHỚ

1. H. Điều răn thứ năm dạy ta những gì?

T. Điều răn thứ năm dạy ta quý trọng sự sống của mình cũng như của người khác, và cấm mọi hình thức xâm phạm đến sự sống của con người.


2. H. Tại sao ta phải tôn trọng và giữ gìn sự sống?

T. Vì sự sống con người là ơn huệ Thiên Chúa ban, nên chỉ một mình Thiên Chúa là chủ sự sống.


3. H. Ta phải làm gì để giúp cuộc sống chung tốt đẹp?
T. Mỗi người cần loại bỏ tính ích kỷ, nóng giận, cãi vã, đánh đập, trả thù... Cần luyện tập dịu hiền, tha thứ và biết quan tâm giúp đỡ người khác.

III. THỰC HÀNH
Em luôn tha thứ chứ không cãi cọ, giận ghét, đánh lộn.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Thiên Chúa là chủ sự sống. Chính Chúa thông ban sự sống cho muôn loài. Xin dạy chúng con biết tôn trọng sự sống nơi bản thân và sự sống người khác.

V. BÀI HÁT: HỠI AI ƠI

Hỡi ai ơi ! (Hỡi ai ơi !). Lắng tai nghe ! (Lắng tai nghe !)
Đừng ghét ghen, ghét ghen mà chi!
Đừng oán thù, oán thù mà chi!
Đừng dối gian, dối gian mà chi!

456    26-01-2011 21:21:55