Sidebar

Thứ Bảy
15.06.2024

Bài 35: Lương Tâm


BÀI 35. LƯƠNG TÂM

I. LỜI CHÚA
"Điều khiến chúng tôi tự hào là lương tâm chúng tôi làm chứng rằng: chúng tôi lấy sự thánh thiện và chân thành Thiên Chúa ban mà cư xử với người ta ở đời" ( 2 Cr 1,12).

II. GHI NHỚ

1. H. Lương Tâm là gì?
T. Lương tâm là luật tự nhiên mà Thiên Chúa đã đặt sẵn nơi đáy lòng mỗi người, để soi dẫn họ làm lành lánh dữ.

2. H. Ta phải nghe theo tiếng lương tâm thế nào?

T. Ta phải luôn lắng nghe và hành động theo tiếng lương tâm ngay chính.

3. Thế nào là lương tâm ngay chính?
T. Lương tâm ngay chính gồm ba yếu tố này:

- Một là nhận biết các nguyên tắc luân lý.
- Hai là ứng dụng các nguyên tắc ấy vào hoàn cảnh cụ thể.
- Ba là phán quyết đúng đắn về các hành vi tốt xấu của mình.

4. H. Ta phải làm gì để đào tạo lương tâm ngay chính?

T. Ta phải xa lánh tội lỗi, cầu nguyện, học hỏi Lời Chúa, nghe theo các giáo huấn của Hội Thánh, vâng lời những người có trách nhiệm dạy dỗ ta và năng bàn hỏi với những người đạo đức khôn ngoan.

III. THỰC HÀNH
Luôn sống theo lương tâm ngay thẳng.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, xin giúp con luôn nghe theo tiếng lương tâm mà tuân giữ các giới răn Chúa, để luôn đẹp lòng Chúa.


2058    27-01-2011 09:19:29