Sidebar

Thứ Bảy
13.07.2024

Bài 36: Nhân Đức


BÀI 36. NHÂN ĐỨC

I. LỜI CHÚA
"Thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý" (Pl 4,8).

II. GHI NHỚ

1. Có mấy thứ nhân đức?

T. Có hai thứ: Một là nhân đức nhân bản, giúp ta hoàn thiện chính mình và sống tốt với mọi người. Hai là nhân đức đối thần, trực tiếp qui về Thiên Chúa.

2. H. Có mấy nhân đức nhân bản ?
T. Có nhiều nhân đức nhân bản, trong đó bốn nhân đức căn bản là: khôn ngoan, công bằng, dũng cảm và tiết độ.

3. H. Đức khôn ngoan là gì?
T. Đức khôn ngoan là nhân đức giúp ta nhận rõ điều tốt cần làm và dùng phương tiện chính đáng để làm điều tốt ấy.

4. H. Đức công bằng là gì?
T. Đức công bằng là nhân đức giúp ta quyết tâm dành cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa, và dành cho người khác những gì thuộc về họ.

5. H. Đức dũng cảm là gì?

T. Đức dũng cảm là nhân đức giúp ta bền lòng bền chí theo đuổi điều thiện, dù gặp nhiều gian nan thử thách.

6. H. Đức tiết độ là gì?

T. Đức tiết độ là nhân đức giúp ta biết tự chủ trước sức quyến rũ của các thú vui và giữ được chừng mực khi hưởng dùng mọi sự ở đời này.

III. THỰC HÀNH
Sống TIẾT ĐỘ, bớt chút tiền quà để giúp người nghèo khó.

IV. CẦU NGUYỆN
Xin ơn biết kiên trì tập luyện nhân đức.

(Học kinh Cải tội bảy mối, có bảy đức, Tr.64)


2367    27-01-2011 09:23:24