Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

Bài 37: Nhân Đức Đối Thần


Bài 37. NHÂN ĐỨC ĐỐI THẦN

I. LỜI CHÚA
"Chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy sống tiết độ, mặc áo giáp là đức tin và đức mến, đội mũ chiến là niềm hy vọng ơn cứu độ" (1 Tx 5,8).

II. GHI NHỚ

1. H. Có mấy nhân đức đối thần?

T. Có ba nhân đức đối thần là: Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến.

2. H. Đức Tin là gì?

T. Đức tin là ơn Thiên Chúa ban, giúp ta trao phó trọn bản thân và đời mình cho Thiên Chúa, cùng đón nhận tất cả những gì Thiên Chúa đã mạc khải mà Hội thánh truyền lại cho ta.

3. H. Đức Cậy là gì?
T. Đức Cậy là ơn Thiên Chúa ban, giúp ta cậy dựa vào sức mạnh Chúa Thánh Thần, và vững lòng mong đợi hạnh phúc Nước Trời mà Chúa Giêsu đã hứa ban.

4. H. Đức Mến là gì?

T. Đức Mến là ơn Thiên Chúa ban, giúp ta kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, và yêu thương mọi người như chính bản thân.

5. H. Sống theo Đức Tin là sống như thế nào?
T. Sống theo Đức tin là tập cho quen phán đoán mọi sự theo tinh thần Phúc âm, luôn lắng nghe và thực hành Lời Chúa, sống chứng nhân gương mẫu của Chúa Kitô trong cuộc sống hàng ngày.

III. THỰC HÀNH
Em bắt chước thánh bổn mạng của em, sống tin -cậy - mến.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa là Cha nhân từ, xin thêm đức tin - cậy - mến cho con và giúp con tập luyện nhân đức để nên giống Chúa.


4283    27-01-2011 09:27:35