Sidebar

Thứ Ba
27.02.2024

Bài 38. Các Phụ Bí Tích

CÁC CỬ HÀNH PHỤNG VỤ KHÁC

 

Bài 38 :  CÁC PHỤ BÍ TÍCH  (Á BÍ TÍCH)

1667-1690

"Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỉ" (Mc 6,7).

1. H. Phụ tích là gì?

T. Phụ tích là những dấu hiệu linh thiêng do Hội Thánh lập ra để chuẩn bị người tín hữu lãnh nhận hiệu quả của các Bí tích và để thánh hóa những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống.

2. H. Nghi thức của Phụ tích gồm có những gì?

T. Nghi thức của các Phụ tích thường có một lời kinh, kèm theo một dấu hiệu như việc đặt tay, giơ tay chúc lành với dấu thánh giá và rảy nước thánh.

3. H. Có mấy thứ Phụ tích?

T. Có ba thứ:

Một là việc chúc lành cho người, đồ dùng hoặc nơi chốn,

Hai là nghi thức thánh hiến người, đồ dùng hoặc nơi cử hành Phụng vụ,

Ba là nghi thức trừ khử ma quỉ.

4. H. Việc đạo đức bình dân có giúp ích gì cho đời sống thiêng liêng không?

T. Ngoài Phụng vụ, đời sống Kitô-giáo còn được nuôi dưỡng bằng những hình thức đạo đức bình dân, bắt nguồn từ những nền văn hóa khác nhau. Những hình thức đạo đức này rất có ích và được Hội Thánh cổ võ, nhưng cần làm sao để chúng được hòa nhịp và hướng đến sinh hoạt phụng vụ của Hội Thánh.

5. H. Lễ nghi an táng Kitô-giáo có mục đích và ý nghĩa nào?

T. Lễ nghi an táng Kitô-giáo nhằm giúp cộng đoàn hiệp thông và cầu nguyện cho người quá cố, tiễn đưa họ vào cuộc sống vĩnh cửu, đồng thời loan báo niềm tin về sự sống lại và sự sống đời đời.

252