Sidebar

Thứ Ba
18.06.2024

Bài 39. Con Người Là Hình Ảnh Thiên Chúa.

PHẦN III:  SỐNG TRONG CHÚA KITÔ

 

CHƯƠNG I :  PHẨM GIÁ CON NGƯỜI

1700-1876

Bài 39 :  CON NGƯỜI LÀ HÌNH ẢNH THIÊN CHÚA

1701-1729

"Anh em phải để Thánh Thần đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện" (Ep 4,23).

1. H. Tại sao con người là hình ảnh Thiên Chúa?

T. Vì Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Người, ban cho có linh hồn thiêng liêng, có trí tuệ và ý chí tự do. Cho nên ngay từ trong lòng mẹ, con người đã hướng về sự thiện đích thực và hạnh phúc muôn đời.

2. H. Con người có giữ được nguyên vẹn hình ảnh Thiên Chúa nơi mình không?

T. Không, tội lỗi đã làm tổn thương hình ảnh ấy nơi con người, khiến họ dễ hướng về điều xấu và dễ bị sai lầm.

3. H. Chúa Kitô đã là gì để phục hồi hình ảnh Thiên Chúa nơi con người?

T. Chúa Kitô đã chết và sống lại để phục hồi hình ảnh ấy cho những ai tin vào Người và sống như môn đệ Người.

4. H. Sống như môn đệ Chúa Kitô là thế nào?

T. Là thực hiện tinh thần bài giảng trên núi được gồm tóm trong các mối phúc thật.

5. H. Có những mối phúc thật nào?

T. Chúa Kitô đã công bố tám mối phúc thật này:

Thứ nhất    ai có lòng khó khăn, ấy là phúc thật, vì chưng Nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.

Thứ hai      ai hiền lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được đất Đức Chúa Trời làm của mình vậy.

Thứ ba       ai khóc lóc, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được an ủi vậy.

Thứ bốn     ai khao khát nhân đức trọn lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được no đủ vậy.

Thứ năm    ai thương xót người, ấy là phúc thật, vì chưng mình sẽ được thương xót vậy.

Thứ sáu     ai giữ lòng sạch sẽ, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời vậy.

Thứ bảy     ai làm cho người hòa thuận, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy.

Thứ tám     ai chịu khốn nạn vì đạo ngay, ấy là phúc thật, vì chưng Nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.

6. H. Tám mối phúc thật nhắc ta điều gì?

T. Tám phối phúc thật nhắc ta nhớ rằng hạnh phúc đích thật và cuối cùng của con người là Thiên Chúa. Các mối phúc là tiêu chuẩn để đánh giá và hướng dẫn đời sống kitô-hữu.

507    15-02-2011 06:01:01