Sidebar

Thứ Sáu
19.07.2024

Bài 4. Thiên Chúa Quan Phòng

Bài 4
THIÊN CHÚA QUAN PHÒNG

I. LỜI CHÚA (Lc 12, 29-30)
"Các con đừng quá lo lắng tìm kiếm cho có gì để ăn, có gì để mặc, vì Cha các con thừa biết các con cần những gì".

II. GHI NHỚ

1. H. Thiên Chúa còn chăm sóc các loài Chúa đã sáng tạo không?

T. Thiên Chúa vẫn còn tiếp tục chăm sóc và hướng dẫn mọi loài thụ tạo, để vũ trụ tiến đến mức hoàn hảo. Đó là sự Chúa Quan phòng.

2. H. Ta phải có thái độ sống như thế nào?
T. Ta phải sống tâm tình con thảo, luôn tin tưởng, phó thác vào Thiên Chúa là Cha, cùng nhau xây dựng và phát triển thế giới ngày càng tốt đẹp hơn.

III. THỰC HÀNH
Luôn tin tưởng, yêu mến và cám ơn Chúa trong mọi việc.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, Chúa luôn yêu thương và chăm sóc cho chúng con, Chúa biết rõ mọi sự chúng con cần và luôn ban ơn lành cho chúng con. Xin cho chúng con luôn biết tin tưởng, phó thác vào Chúa.

V. BÀI HÁT: ĐƠN SƠ - PHÓ THÁC

Đơn sơ phó thác, con dâng Chúa kiếp sống con đây.
Xin Chúa giữ gìn và chở che như con mắt Ngài.
Đây hồn con đây, thân xác con đây,
Đây trái tim con, đây tình yêu con.

523    26-01-2011 19:24:20