Sidebar

Thứ Bảy
22.06.2024

Bài 40. Tự Do Của Con Người

1730-1748

"Quả thế, thưa anh em, anh em đã được gọi để hưởng tự do. Có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau" (Gl 5,13).

1. H. Tự do là gì?

T. Tự do là khả năng chọn lựa, nhờ đó mà con người có thể cân nhắc, quyết định và chịu trách nhiệm về các hành vi của mình.

2. H. Khi nào con người được tự do đích thực?

T. Là khi con người biết dùng tự do để phục vụ điều thiện. Tự do ấy đạt tới mức hoàn hảo khi qui hướng về Chúa là Sự Thiện Tuyệt Đối.

3. H. Tự do quan trọng thế nào?

T. Tự do đem lại giá trị luân lý cho các hành vi của con người. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về những gì mình làm một cách cố ý, tức là có ý thức và tự do.

4. H. Con người có thể lạm dụng tự do của mình để làm điều xấu không?

T. Con người có thể lạm dụng tự do để chối bỏ tình yêu Thiên Chúa và khi đó trở thành nô lệ tội lỗi.

5. H. Có những trường hợp nào ta được giảm bớt trách nhiệm hoặc không bị qui trách nhiệm?

T. Có ba trường hợp này:

Một là do không biết,

Hai là do bị ép buộc,

Ba là do sợ hãi.

6. H. Ân sủng của Thiên Chúa có làm mất tự do con người không?

T. Ân sủng chẳng những không làm mất tự do của con người, mà còn tăng thêm tự do nội tâm. Nhờ ân sủng, Chúa Thánh Thần giáo dục con người trở thành những cộng tác viên đắc lực của Người.

314    15-02-2011 06:03:53