Sidebar

Thứ Ba
18.06.2024

Bài 42: Điều Răn Thứ Ba


BÀI 42. Điều răn thứ 3
THÁNH HOÁ NGÀY CHÚA NHẬT

I. LỜI CHÚA
"Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần" Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho các con!". Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa" (Ga 20,19-20).

II. GHI NHỚ

1. H. Điều răn thứ ba dạy ta những gì?

T. Điều răn thứ ba dạy ta thánh hoá ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc.

2. H. Ngày Chúa Nhật có những ý nghĩa nào?
T. Ngày Chúa nhật có những ý nghĩa này:
- Một là nhắc nhớ việc sáng tạo mới, được thực hiện nhờ sự Phục sinh của Chúa Kitô vào ngày "thứ nhất trong tuần".
- Hai là hoàn tất ý nghĩa ngày lễ nghĩ Do Thái và hướng tới sự nghỉ ngơi muôn đời nơi Thiên Chúa.

3. H. Ta phải làm gì để thánh hoá những ngày ấy?

T. Ta phải tham dự Thánh lễ, nghỉ việc xác và nên làm thêm các việc lành, như tham dự các giờ kinh chung, làm các việc bác ái và tông đồ.

4. H. Ta phải tham dự thánh lễ Chúa nhật như thế nào?
T. Phải tích cực tham dự thánh lễ từ đầu đến cuối, trừ khi được miễn chuẩn vì lý do chính đáng. Nếu ai cố tình bỏ lễ thì mắc tội trọng.


5. H. Luật buộc nghỉ ngày Chúa Nhật mang ý nghĩa gì?
T. Luật này là một đóng góp quý báu cho con người, vì giúp mọi người có thì giờ để nghỉ ngơi và để chăm lo đời sống gia đình, xã hội và tôn giáo.

III. THỰC HÀNH
Quyết tâm tham dự trọn vẹn Thánh lễ ngày Chúa nhật.

IV. CẦU NGUYỆN
Xin cho mọi tín hữu biết giá trị của Thánh lễ ngày Chúa Nhật, để tham dự các ý thức, linh động và tích cực.


6831    27-01-2011 09:41:52