Sidebar

Thứ Năm
25.07.2024

Bài 43: Điều Răn Thứ Tư


BÀI 43. Điều răn thứ 4
THẢO KÍNH CHA MẸ

I. LỜI CHÚA
"Ngươi hãy thảo kính cha mẹ, để được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi" (Xh 20,12).

II. GHI NHỚ

1. H. Điều răn thứ bốn dạy ta những gì?

T. Điều răn thứ bốn dạy ta sống đúng chức phận mình trong gia đình, Hội Thánh và xã hội, mà trước hết là phải thảo kính cha mẹ cho tròn Đạo hiếu.

2. H. Ta phải làm gì để tỏ lòng thảo kính cha mẹ?

T. Ta phải làm những việc này :
- Một là kính mến, biết ơn và vâng lời cha mẹ trong những điều chính đáng.
- Hai là giúp đỡ cho cha mẹ khi còn sống, được đầy đủ về phần xác cũng như phần hồn.
- Ba là khi cha mẹ qua đời, phải lo việc an táng, làm các việc lành, và dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các ngài.

3. H. Cha mẹ có bổn phận nào đối với con cái?
T. Cha mẹ có bổn phận nuôi dưỡng, thương yêu, dạy dỗ và làm gương sáng cho con cái noi theo, về mặt nhân bản cũng như đức tin. Đồng thời hướng dẫn con cái trong việc lựa chọn nghề nghiệp và bậc sống của mình.

4. H. Anh chị em có bổn phận nào đối với nhau?
T. Anh chị em trong gia đình phải biết kính trên nhường dưới, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, và giúp nhau thăng tiến tốt đẹp hơn.

5. H. Ngoài ra, ta còn có bổn phận nào nữa không?

T. Ta phải kính trọng và vâng lời bề trên, chính quyền, thầy dạy; giúp đỡ và cầu nguyện cho những người trong gia tộc còn sống cũng như qua đời.

III. THỰC HÀNH
Em luôn thảo kính,vâng lời cha mẹ, thầy cô giáo.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho con có cha có mẹ để nuôi dưỡng, dạy dỗ con nên người tốt. Xin giúp con biết thảo kính, yêu mến và vâng lời các ngài.


8632    27-01-2011 09:44:53