Sidebar

Thứ Sáu
23.02.2024

Bài 48: Điều Răn Thứ Mười

BÀI 48. Điều răn thứ 10  

KHÔNG THAM LAM CỦA NGƯỜI


 I. LỜI CHÚA
"Ngươi không được ham muốn nhà người ta, ngươi không được ham muốn vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con bò, con lừa, hay bất cứ vật gù của người ta" (Xh 20,17) .

II. GHI NHỚ

1. H. Điều răn thứ mười dạy ta những gì?

T. Điều răn thứ mười dạy ta giữ lòng khỏi ham mê của cải quá đáng, để không tham lam và không ganh tị với người khác.

2. H. Sự tham lam làm hại ta thế nào?
T. Sự tham lam khiến lòng trí ra mù tối, rối loạn, phán đoán lệch lạc, phai lạt tình yêu mến và dễ sa ngã phạm tội.

3. H. Ta phải làm gì để không tham lam của cải?

T. Ta cần tập sống tinh thần nghèo khó, hằng ngày biết hy sinh từ bỏ, lo tìm kiếm Nước Trời, và luôn hướng lòng về Thiên Chúa.

4. H. Ta phải làm gì để khỏi tính ganh tị?
T. Ta cầu xin Chúa ban phúc lành cho người khác và vui mừng khi họ được may mắn.

III. THỰC HÀNH   Em vui chúc mừng khi thấy người khác được may mắn.


IV. CẦU NGUYỆN
Xin cho mọi người biết sống quảng đại chia sẻ, không tham lam và ganh tị, nhưng biết vui mừng khi thấy người khác được may mắn.

5810