Sidebar

Thứ Tư
28.02.2024

Bài 49. Luật Luân Lý

CHƯƠNG III :  ƠN CHÚA CỨU ĐỘ - LỀ LUẬT VÀ ÂN SỦNG

1949-2051

Bài 49 :  LUẬT LUÂN LÝ

1950-1986

"Ta sẽ đặt luật của Ta vào bên trong chúng và Ta sẽ viết trên tim lòng chúng" (Gr 31,33).

1. H. Thiên Chúa đã ban điều gì để hướng dẫn ta đi trong đường lối Người?

T. Thiên Chúa đã ban luật luân lý, gồm luật tự nhiên, luật Cựu ước và luật Tân ước.

2. H. Luật tự nhiên là luật nào?

T. Luật tự nhiên là luật được Thiên Chúa ghi khắc trong tâm hồn mọi người, ở mọi nơi và mọi thời để giúp lý trí phân biệt điều thiện, điều ác.

3. H. Luật Cựu ước là luật nào?

T. Luật Cựu ước là luật Thiên Chúa đã ban cho dân Israel qua Môsê tại núi Sinai, gồm tóm trong Mười Điều răn.

4. H. Luật Tân ước là luật nào?

T. Luật Tân ước là luật đã được Chúa Kitô công bố cách đặc biệt trong bài giảng trên núi. Luật Tân ước là luật yêu thương, luật ân sủng và tự do.

5. H. Luật Tân ước có giá trị như thế nào?

T. Luật Tân ước kiện toàn luật tự nhiên và luật Cựu ước, đòi ta phải thay đổi tận cõi lòng để nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện (x.Mt 5,48).

6. H. Các lời khuyên Tin Mừng là gì?

T. Các lời khuyên Tin Mừng là những lời mời gọi và chỉ dẫn đặc biệt để giúp ta đạt tới mức hoàn hảo hơn trên con đường thiêng liêng tùy theo ơn gọi của mỗi người.

433