Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

Bài 5. Con Người Đáp Lại Lời Thiên Chúa

142-184

"Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều chúng ta không thấy" (Dt 11,1).

  1. H. Con người đáp lại mặc khải của Thiên Chúa như thế nào?

T. Con người đáp lại mặc khải của Thiên Chúa bằng thái độ vâng phục của đức tin.

  1. H. Vâng phục của đức tin là gì?

T. Vâng phục của đức tin là gắn bó bản thân với Thiên Chúa, tự nguyện đón nhận tất cả những chân lý mặc khải, đồng thời để Thiên Chúa làm chủ và hướng dẫn đời ta.

  1. H. Có những mẫu gương sáng chói nào về sự vâng phục của đức tin?

T. Có hai mẫu gương sáng chói cho ta noi theo là Tổ phụ Abraham và Đức Trinh Nữ Maria.

  1. H. Đức tin có những đặc điểm nào?

T. Đức tin vừa là hồng ân siêu nhiên Thiên Chúa ban, vừa là hành vi con người có hiểu biết và tự do.

  1. H. Đức tin có tính cách cá nhân hay cộng đoàn?

T. Đức tin vừa có tính cách cá nhân vừa có tính cách cộng đoàn.

  1. H. Vì sao đức tin có tính cách cá nhân?

T. Vì đức tin là lời đáp trả tự do của mỗi người đối với Thiên Chúa là Đấng mặc khải.

  1. H. Vì sao đức tin có tính cách cộng đoàn?

T. Vì ta đón nhận và sống đức tin nhờ cộng đoàn dân Chúa. Hơn nữa, ta còn có nhiệm vụ thông truyền đức tin cho mọi người.

  1. H. Đức tin có cần thiết không?

T. Đức tin rất cần thiết để được cứu độ, vì chính Chúa Giêsu đã dạy: "Ai tin và chịu Phép Rửa sẽ được cứu độ" (Mc 16,16)

  1. H. Những điều phải tin được tóm lược trong kinh nào?

T. Những điều phải tin được tóm lược trong kinh Tin Kính.

945    27-01-2011 08:55:47