Sidebar

Thứ Ba
18.06.2024

Bài 5: Ngôi Hai Nhập Thể


BÀI 5. NGÔI HAI NHẬP THỂ

I. LỜI CHÚA
"Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì không phải chết, nhưng được sống muôn đời " (Ga 3,16).

II. GHI NHỚ

1. H. Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người như thế nào?

T. Chúa Cha đã dùng quyền năng Chúa Thánh Thần, cho Ngôi Hai nhập thể trong lòng Trinh nữ Maria và đã được sinh ra làm người, có xác có hồn như ta.

2. H. Vì sao Ngôi Hai xuống thế làm người?
T. Ngôi Hai xuống thế làm người vì muốn tỏ cho ta biết Thiên Chúa yêu ta, và muốn thực hiện Lời hứa cứu chuộc loài người.

3. H. Chúa Giêsu sinh ra ở đâu và lúc nào?
T. Chúa Giêsu sinh ra tại làng Bêlem, xứ Giuđêa, nước Do thái, thời vua Hêrôđê.

4. H. Chúa Giêsu có mấy bản tính?

T. Chúa Giêsu có hai bản tính: một là bản tính Đức Chúa Trời, hai là bản tính loài người; nên Chúa Giêsu vừa là Thiên Chúa thật và cũng là con người thật.

IV. THỰC HÀNH
Noi gương Chúa Giêsu, em sống yêu thương hoà thuận với mọi người.

V. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã giáng sinh làm người, vì muốn tỏ cho con biết tình Chúa yêu con, Chúa đã chấp nhận mang thân phận con người để cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, biết yêu thương mọi người và nhiệt tình giúp đỡ các bạn nghèo.


2633    27-01-2011 05:00:23