Sidebar

Thứ Sáu
12.07.2024

Bài 50: Kinh Nguyện Kito Giáo

PHẦN IV: KINH NGUYỆN KITÔ GIÁO

BÀI 50. VIỆC CẦU NGUYỆN


I. LỜI CHÚA
"Chúa Giêsu đến một nơi kia cầu nguyện. Khi Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, như ông Gioan đã dạy các môn đệ của ông" (Lc 11,1).

II. GHI NHỚ

1. H. Cầu nguyện là gì?

T. Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên cùng Chúa, để gặp gỡ và nói chuyện với Chúa.

2. H. Tại sao ta phải cầu nguyện?
T. Vì cầu nguyện liên kết ta với Thiên Chúa là nguồn sự sống. Hơn nữa, Chúa vẫn hằng kêu mời và chờ đợi ta đến nói chuyện với Người.

3. H. Đâu là cao điểm của việc cầu nguyện?

T. Chính là lúc ta gặp gỡ và hiệp thông thân mật với Chúa Cha, nhờ Chúa Giêsu, như Người đã nói: "Không ai đến được Cha mà không qua Thầy" (Ga 14,6).

4. H. Ai là mẫu gương cầu nguyện?

T. Chính Chúa Giêsu là gương mẫu cầu nguyện hoàn hảo nhất.

5. H. Chúa Giêsu đã cầu nguyện với tâm tình nào?
T. Chúa Giêsu cầu nguyện trong tâm tình người con thảo hiếu; Người kết hợp liên lỉ với Chúa Cha trong tình yêu, vâng phục, mà đỉnh cao là cái chết trên thập giá.

6. H. Ngoài Chúa Giêsu, có ai là gương mẫu trong việc cầu nguyện?

T. Có Mẹ Maria. Người đã cầu nguyện trong niềm tin, trong tâm tình quảng đại hiến thân và cộng tác đắc lực vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

III. THỰC HÀNH
Em cầu nguyện trước khi ăn uống và học bài.

IV. CẦU NGUYỆN
Xin cho mọi người biết chuyên chăm cầu nguyện theo gương Chúa Giêsu và Mẹ Maria.


4277    27-01-2011 10:38:37