Sidebar

Thứ Tư
28.02.2024

Bài 50. Ơn Chúa

1987-2029

"Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được" (Ga 15,5).

1. H. Bởi sức tự nhiên ta có thể sống đẹp lòng Thiên Chúa không?

T. Nếu không có ơn Chúa giúp thì chẳng được, như lời Chúa Giêsu phán rằng: "Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được!" (Ga 15,5).

2. H. Ơn Chúa là gì?

T. Ơn Chúa là sự trợ giúp Thiên Chúa ban, để ta sống xứng đáng là con cái Người và được dự phần vào sự sống thâm sâu của Ba Ngôi.

3. H. Có mấy thứ ơn Chúa?

T. Có hai thứ:

Một là ơn thánh hóa có tính cách thường xuyên,

Hai là        ơn trợ giúp tuỳ hoàn cảnh.

4. H. Ơn Chúa hoạt động nơi ta như thế nào?

T. Ơn Chúa thúc giục ta tin vào Chúa Kitô, rồi khi chịu phép Rửa tội ta được công chính hóa, tức là được tha tội, được thánh hóa và trở nên con người mới.

5. H. Ngoài ơn công chính hóa, ta còn được những ơn nào?

T. Ta còn được nhiều ơn riêng do các bí tích khác, rồi những ơn dành cho chức phận mình, và có khi được những ơn đặc biệt để phục vụ cộng đoàn gọi là các đoàn sủng.

6. H. Ta phải cộng tác với ơn Chúa thế nào?

T. Ta phải tỉnh thức để mau mắn đón nhận và nỗ lực cộng tác với ơn Thiên Chúa ban.

7. H. Nếu mọi sự đều do ơn Chúa thì con người có công trạng gì?

T. Bởi sức tự nhiên ta chẳng có công trạng gì, nhưng nhờ ơn Chúa Thánh Thần, ta có thể lập công cho mình và cho người khác.

705