Sidebar

Thứ Năm
20.06.2024

Bài 51: Đời Sống Cầu Nguyện


BÀI 51. ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN

I. LỜI CHÚA
"Đức Giêsu nói: "Chính Thầy là Đường, là sự Thật và là sự Sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy" (Ga 14,6).

II. GHI NHỚ
1. H. Cầu nguyện có cần thiết không?

T. Rất cần thiết, vì cầu nguyện là hơi thở của người Kitô hữu, nhờ đó mà cuộc sống thiêng liêng của ta được sống động và phong phú.

2. H. Ta có thể cầu nguyện với tâm tình nào?
T. Ta có thể cầu nguyện với tâm tình: thờ phượng, cám ơn, xin lỗi và xin ơn Chúa.


3. Ta có thể cầu nguyện khi nào?
T. Ta có thể cầu nguyện luôn, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, nhất là đọc kinh sáng, kinh tối.


4. H. Có mấy cách cầu nguyện?

T. Có nhiều cách cầu nguyện, nhưng thường dùng ba cách nầy: Một là Khẩu nguyện; Hai là Trí nguyện; Ba là Tâm nguyện.

5. H. Khi cầu nguyện, ta thường gặp những khó khăn nào?
T. Khi cầu nguyện, ta thường gặp sự khô khan, chia trí và nguội lạnh. Để vượt qua những khó khăn đó, ta cần có đức tin, lòng khiêm tốn, tỉnh thức và ước muốn trở về cùng Chúa.

6. H. Ta phải làm gì khi cầu nguyện mà chưa được Chúa nhậm lời?

T. Ta cần đặt trọn niềm tín thác vào Chúa, và kiên trì cầu nguyện, như Chúa dạy: "Phải cầu nguyện luôn, không được nản chí" (Lc 18,1).

III. THỰC HÀNH
Em luôn cầu nguyện mỗi khi bắt đầu làm việc.

IV. CẦU NGUYỆN
Xin cho mọi tín hữu hiểu biết việc cầu nguyện như hơi thở của linh hồn mà chuyên chăm cầu nguyện.5102    27-01-2011 10:42:25