Sidebar

Thứ Sáu
14.06.2024

Bài 52. Điều Răn I. Thờ Phượng và Kính Mến Thiên Chúa

CHƯƠNG IV :  MƯỜI ĐIỀU RĂN

2052-2557

MẾN CHÚA

 

Bài 52 :  Điều răn I: THỜ PHƯỢNG VÀ KÍNH MẾN THIÊN CHÚA

2084-2141

"Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, và hết trí khôn ngươi" (Mt 22,37).

1. H. Mười điều răn Chúa truyền là những điều nào?

Thứ nhất    Thờ phượng một mình Thiên Chúa và kính mến Người trên hết mọi sự.

Thứ hai      Chớ kêu tên Thiên Chúa cách bất kính.

Thứ ba       Dành ngày Chúa nhật để thờ phượng Thiên Chúa.

Thứ bốn     Thảo kính cha mẹ.

Thứ năm    Chớ giết người.

Thứ sáu     Chớ làm điều tà dâm.

Thứ bảy     Chớ lấy của người.

Thứ tám     Chớ làm chứng dối.

Thứ chín    Chớ muốn vợ chồng người.

Thứ mười   Chớ tham của người.

2. H. Điều răn thứ nhất dạy ta những gì?

T. Điều răn thứ nhất dạy thờ phượng một mình Thiên Chúa và kính mến Người trên hết mọi sự.

3. H. Ta phải làm gì để thờ phượng Thiên Chúa?

T. Ta phải tin tưởng, yêu mến, cậy trông, cầu nguyện, thực hiện những điều đã khấn hứa và luôn dâng lên Thiên Chúa những hy sinh làm dấu chứng lòng tôn thờ.

4. H. Phải tin kính Thiên Chúa như thế nào?

T. Phải tin kính Thiên Chúa với tất cả lòng thành, không bao giờ nghi ngờ hoặc chối bỏ những gì Thiên Chúa đã mặc khải và Hội Thánh dạy phải tin.

5. H. Để ngày càng lớn lên trong Đức tin, ta cần phải làm gì?

T. Ta cần không ngừng đào sâu Giáo lý, siêng năng cầu nguyện và góp phần truyền bá đức tin.

6. H. Có những tội nào phạm đến đức tin?

T. Có những tội này:

Một là chểnh mảng không chịu tìm hiểu các chân lý mặc khải,

Hai là chủ ý nghi ngờ các chân lý ấy.

Ba là cố ý chối bỏ các chân lý ấy mà trở thành rối đạo, bỏ đạo hoặc ly khai khỏi Hội Thánh.

7. H. Phải trông cậy Thiên Chúa như thế nào?

T. Phải trông cậy vững vàng, luôn phó thác mọi sự trong tay Chúa và mong chờ phúc lành Chúa ban đời này cũng như đời sau.

8. H. Có những tội nào phạm đến Đức Trông cậy?

T. Có hai tội này:

Một là tuyệt vọng vì thiếu tin tưởng vào tình thương của Chúa.

Hai là chỉ dựa vào sức mình hoặc quá ỷ lại vào tình thương của Người.

9. H. Ta phải yêu mến Thiên Chúa như thế nào?

T. Ta phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự và mau mắn làm theo ý Chúa để đáp lại tình Chúa thương ta.

10. H. Có những tội nào phạm đến Đức Mến?

T. Có những tội này:

Một là dửng dưng trước tình yêu Thiên Chúa,

Hai là vô ơn, không đáp lại tình yêu Thiên Chúa.

Ba là lười biếng trong các bổn phận đối với Thiên Chúa.

Bốn là thù ghét, chống lại và nguyền rủa Thiên Chúa.

11. H. Trong các việc thờ phượng, việc nào hoàn hảo nhất?

T. Chính là việc Chúa Giêsu dâng mình tế lễ trên thập giá mà ngày nay chúng ta cử hành trong Thánh lễ. Trong đó, ta kết hợp với Chúa Giêsu mà hiến dâng bản thân, cuộc sống và mọi việc ta làm thành lễ hy sinh đẹp lòng Thiên Chúa.

12. H. Khấn hứa là gì?

T. Là tự hiến thân cho Thiên Chúa hoặc tự nguyện cam kết với Chúa sẽ làm một việc lành nào đó.

13. H. Quyền tự do tôn giáo là gì?

T. Là quyền của mỗi người được chọn và hành đạo theo niềm tin của mình ở chỗ riêng tư và nơi công cộng.

14. H. Có những tội nào nghịch lại Điều răn thứ nhất?

T. Có những tội này:

Một là mê tín dị đoan,

Hai là tôn thờ các loài thụ tạo,

Ba là bói toán và ma thuật,

Bốn là cố tình thử thách Thiên Chúa,

Năm là phạm sự thánh,

Sáu là buôn thần bán thánh,

Bảy là chối bỏ Thiên Chúa,

Tám là chủ trương không thể biết gì về Thiên Chúa.

15. H. Ta phải tôn kính ảnh tượng thế nào cho hợp với điều răn thứ nhất?

T. Vì Con Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm hữu hình, nên ta có thể dùng ảnh tượng để hướng lòng về Thiên Chúa cũng như để tôn kính và noi gương các thánh.

1854    15-02-2011 06:28:28