Sidebar

Thứ Sáu
14.06.2024

Bài 53. Điều Răn II. Tôn Kính Danh Thánh Thiên Chúa

2142-2167

"Ngươi không được kêu tên Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, mà làm điều bất xứng, vì Đức Chúa không dung tha kẻ kêu tên Người mà làm điều bất xứng" (Xh 20,7).

1. H. Điều răn thứ hai dạy ta sự gì?

T. Điều răn thứ hai dạy ta bổn phận tôn kính Danh Thánh Thiên Chúa, vì Danh Người là Thánh.

2. H. Có những tội nào nghịch điều răn thứ hai?

T. Có những tội này:

Một là sử dụng cách bất xứng Danh Thánh Thiên Chúa, Chúa Giêsu, Đức Mẹ và các Thánh.

Hai là không giữ những điều đã thề hứa nhân danh Thiên Chúa,

Ba là nói phạm đến Thiên Chúa và Hội Thánh,

Bốn là thề gian.

3. H. Khi nào mới được lấy danh Thiên Chúa mà thề?

T. Chỉ khi có việc thật hệ trọng hoặc bề trên đòi buộc thì ta mới được lấy Danh Thiên Chúa mà thề. Khi đó, ta buộc phải giữ đúng lời thề để tôn trọng danh dự và uy quyền của Thiên Chúa.

4. H. Việc nhận tên thánh khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội có ý nghĩa gì?

T. Có hai ý nghĩa này:

Một là ta được chính thức có tên trong Hội Thánh,

Hai là ta có ý xin Đức Mẹ hoặc các Thánh bảo trợ, đồng thời cố gắng noi gương sáng nhân đức của các Ngài.

5. H. Để tôn vinh Danh Chúa trong mọi sự, ta nên làm gì?

T. Ta nên làm dấu Thánh giá khi khởi đầu ngày sống, khởi đầu mọi kinh nguyện cũng như mọi việc làm.

780    15-02-2011 06:34:04