Sidebar

Thứ Sáu
14.06.2024

Bài 54. Điều Răn III. Thánh Hoá Ngày Chúa Nhật

2168-2195

"Ngươi hãy nhớ ngày sabát, mà coi đó là ngày thánh. Trong sáu ngày, ngươi sẽ lo lao động và làm mọi công việc của ngươi"  (Xh 20,8-10).

1. H. Điều răn thứ ba dạy ta những gì?

T. Điều răn thứ ba dạy ta thánh hóa ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc.

2. H. Ngày Chúa nhật có những ý nghĩa nào?

T. Có những ý nghĩa này:

Một là nhắc nhớ việc sáng tạo mới, được thực hiện nhờ cuộc Phục sinh của Chúa Kitô vào ngày "thứ nhất trong tuần",

Hai là hoàn tất ý nghĩa ngày lễ nghỉ Do thái và hướng tới sự nghỉ ngơi muôn đời nơi Thiên Chúa.

3. H. Ta phải làm gì để thánh hóa những ngày ấy?

T. Ta phải dự thánh lễ, nghỉ việc xác và nên làm thêm các việc lành, như tham dự các giờ kinh chung, làm các việc bác ái và tông đồ.

4. H. Ta phải dự thánh lễ Chúa nhật thế nào cho đúng luật Hội Thánh?

T. Phải tích cực tham dự thánh lễ từ đầu đến cuối, trừ khi được miễn chuẩn vì lý do chính đáng. Nếu ai cố tình bỏ lễ thì mắc tội trọng.

5. H. Luật buộc nghỉ ngày Chúa nhật có mang ý nghĩa xã hội nào không?

T. Luật này là một đóng góp quí báu cho sinh hoạt tinh thần của xã hội loài người, vì giúp mọi người có thì giờ để nghỉ ngơi và chăm lo đời sống gia đình, văn hóa, xã hội và tôn giáo.

805    15-02-2011 06:33:01