Sidebar

Thứ Bảy
23.09.2023

Bài 55. Điều Răn IV. Thảo Kính Cha Mẹ

2197-2257

"Ngươi hãy thờ kính cha mẹ, để được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi" (Xh 20,12).

1. H. Gia đình quan trọng thế nào?

T. Gia đình là cộng đồng yêu thương căn bản mà Tạo Hóa đã xếp đặt cho nhân loại, là tế bào đầu tiên và là nền móng để xây dựng một xã hội bền vững.

2. H. Gia đình Kitô-giáo có những ý nghĩa nào?

T. Gia đình Kitô-giáo là một cộng đồng tình yêu theo hình ảnh hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi. Thứ đến, gia đình Kitô-giáo thể hiện cách đặc biệt sự hiệp thông trong Hội Thánh. Vì thế, gia đình Kitô-giáo được gọi là "Hội Thánh tại gia".

3. H. Điều răn thứ bốn dạy ta những gì?

T. Điều răn thứ bốn dạy ta sống đúng chức phận mình trong gia đình, Hội Thánh và xã hội, mà trước hết là phải thảo kính cha mẹ cho tròn chữ hiếu.

4. H. Đạo hiếu của dân tộc Việt Nam dạy ta điều gì?

T. Dạy ta thảo kính đối với ông bà cha mẹ còn sống cũng như đã qua đời.

5. H. Theo Tin Mừng, Hội Thánh dạy ta những nghĩa vụ nào để kiện toàn đạo hiếu?

T. Hội Thánh dạy ta những nghĩa vụ này:

Một là tôn kính, biết ơn và vâng lời cha mẹ trong những điều chính đáng,

Hai là lo cho cha mẹ khi các ngài còn sống được đầy đủ về phần xác cũng như phần hồn.

Ba là khi cha mẹ qua đời, phải lo việc an táng, hương khói, làm các việc lành, cầu nguyện và dâng lễ cho các ngài.

6. H. Cha mẹ có bổn phận nào đối với con cái?

T. Cha mẹ có bổn phận nuôi dưỡng, thương yêu, dạy dỗ và làm gương sáng cho con cái noi theo về mặt nhân bản cũng như đức tin. Đồng thời, phải hướng dẫn con cái trong việc lựa chọn nghề nghiệp và bậc sống của mình.

7. H. Ta có bổn phận nào đối với những người trong gia tộc?

T. Ta có bổn phận tỏ lòng biết ơn, kính trọng, yêu mến, giúp đỡ và cầu nguyện cho mọi người trong gia tộc còn sống cũng như qua đời.

8. H. Anh chị em có bổn phận nào đối với nhau?

T. Anh chị em trong gia đình phải biết kính trên nhường dưới, yêu thương đùm bọc lẫn nhau.

9. H. Ngoài quan hệ huyết thống, ta còn mối quan hệ nào khác nữa không?

T. Ta còn có quan hệ với các phẩm chức trong Hội Thánh, những người cầm quyền trong xã hội và những người hướng dẫn giáo dục ta. Ta phải kính trọng và vâng lời những người ấy.

10. H. Ta có bổn phận nào đối với tổ quốc?

T. Ta phải nhớ ơn các anh hùng dân tộc, yêu thương đồng bào, cùng nhau góp phần xây dựng xã hội trong sự thật, công bằng, liên đới và tự do.

11. H. Chính quyền có những bổn phận nào đối với người dân?

T. Chính quyền có bổn phận giữ gìn trật tự, đảm đương công vụ, tôn trọng những quyền lợi căn bản của mỗi công dân, và dùng mọi cách để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân chúng.

1046