Sidebar

Chúa Nhật

01.10.2023

Bài 56. Điều Răn V. Tôn Trọng Sự Sống

2258-2330

"Ngươi không giết người" (Xh 20,13).

1. H. Điều răn thứ năm dạy ta những gì?

T. Điều răn thứ năm dạy ta quý trọng sự sống tự nhiên và siêu nhiên của mình cũng như của người khác, và do đó, cấm mọi hình thức xâm phạm đến sự sống con người.

2. H. Tại sao ta phải tôn trọng và giữ gìn sự sống?

T. Vì sự sống con người là ơn huệ linh thánh Thiên Chúa ban. Do đó chỉ một mình Thiên Chúa là chủ sự sống.

3. H. Có những tội nào nghịch với điều răn thứ năm?

T. Có những tội này:

Một là cố sát, nghĩa là cố ý giết người cách trực tiếp hoặc gián tiếp,

Hai là triệt sản, phá thai và cộng tác vào tội này,

Ba là làm chết êm dịu.

Bốn là tự sát,

Năm là phá hoại hoặc gây nguy hiểm cho sức khỏe của mình và của người khác.

4. H. Có khi nào xâm phạm tới sự sống người khác mà chẳng mắc tội không?

T. Có, trong trường hợp tự vệ chính đáng, để bảo vệ mạng sống mình hay bảo vệ tổ quốc mà buộc lòng ta phải phạm đến người tấn công mình.

5. H. Ta phải làm gì để giúp cuộc sống chung tốt đẹp?

T. Mỗi người cần phải bỏ tính ích kỷ, nóng giận, trả thù. Cần luyện tập sự dịu hiền và biết quan tâm đến người khác, đồng thời phải cố gắng hết sức để loại trừ chiến tranh và xây dựng hòa bình đích thực.

369