Sidebar

Thứ Bảy
23.09.2023

Bài 57. Điều Răn VI. Không Làm Sự Dâm Ô

2331-2400

"Thân xác con người không phải để gian dâm, mà để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác" (1Cr 6,13).

1. H. Đức khiết tịnh là gì?

T. Là ơn Chúa ban giúp ta làm chủ bản năng tính dục để sống phù hợp với thánh ý Thiên Chúa trong bậc sống của mình.

2. H. Đức khiết tịnh đem lại cho ta điều gì?

T. Đức khiết tịnh giúp cho sức sống và tình yêu của ta được nguyên tuyền để có thể hiến trọn bản thân cho Thiên Chúa và đồng loại theo bậc sống mình.

3. H. Có những tội nào phạm đến đức khiết tịnh?

T. Có những tội này:

Một là nhìn ngắm hoặc tưởng nghĩ những điều dâm ô,

Hai là nói những lời dâm ô, thô tục hoặc những lời ám hiểu ý tà và phổ biến phim ảnh, sách báo khiêu dâm,

Ba là tìm thú vui nhục dục bên ngoài cuộc sống hôn nhân, một mình hoặc với người khác,

Bốn là làm dịp cho người khác phạm những tội trên đây.

4. H. Sự khiết tịnh trong đời sống hôn nhân được biểu lộ thế nào?

T. Được biểu lộ qua ba điều này:

Một là yêu thương và kính trọng nhau mọi ngày,

Hai là trung thành với nhau suốt đời bằng một tình yêu không chia sẻ,

Ba là sinh con một cách có trách nhiệm theo như luật Chúa dạy.

5. H. Hội Thánh dạy thế nào về sinh sản có trách nhiệm?

T. Hội Thánh dạy những điều này:

Một là làm chủ bản năng tính dục,

Hai là hiểu biết hoàn cảnh cụ thể của gia đình để cùng nhau quyết định nên sinh con hay tạm ngưng,

Ba là chỉ dùng những phương pháp ngừa thai tôn trọng luật tự nhiên.

Bốn là chấp nhận đứa con ngoài ý muốn (x. Thông điệp "Sự sống con người" số 10-21).

6. H. Có những tội nào xúc phạm đến hôn nhân?

T. Có những tội này: Ngoại tình, ly dị, đa phu, đa thê, loạn luân, đồng tình luyến ái và tự do sống chung.

7. H. Muốn đứng vững trong đức khiết tịnh, ta cần phải làm gì?

T. Ta cần làm những điều này:

Một là nhớ mình yếu đuối để sáng suốt đề phòng,

Hai là luôn sống tiết độ, hy sinh và ăn ở nết na,

Ba là năng cầu nguyện và lãnh nhận các Bí tích,

Bốn là tránh dịp tội cho mình và cho người khác.

432