Sidebar

Thứ Hai
17.06.2024

Bài 61. Điều Răn X. Không Tham Lam Của Người

2534-2557

"Ngươi không được ham muốn nhà người ta, ngươi không được ham muốn vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con bò con lừa, hay bất cứ vật gì của người ta" (Xh 20,17).

1. H. Điều răn thứ muời dạy ta những gì?

T. Điều răn thứ mười dạy ta giữ lòng khỏi ham mê của cải quá đáng, để không tham lam muốn lấy của người khác và không ghen tỵ với người khác.

2. H. Sự tham lam làm hại ta thế nào?

T. Sự tham lam khiến lòng ta ra mù tối, rối loạn, phán đoán lệch lạc, phai lạt tình yêu mến và dễ sa ngã phạm tội.

3. H. Muốn chống lại tính ghen tỵ ta cần làm những gì?

T. Ta cần biết cầu xin sự lành cho người khác và xin ơn biết vui mừng khi họ được may lành.

4. H. Muốn giữ lòng khỏi đam mê của cải quá đáng, ta cần làm những gì?

T. Ta cần tập sống tinh thần nghèo khó để hằng ngày biết hy sinh từ bỏ, tập dành ưu tiên cho việc tìm kiếm Nước Trời, và nhất là luôn hướng lòng về Thiên Chúa, ao ước được ngắm nhìn Người.

521    15-02-2011 06:48:18