Sidebar

Thứ Tư
28.02.2024

Bài 62. Kinh Nguyện Trong Lịch Sử

PHẦN IV: KINH NGUYỆN KITÔ-GIÁO

 

CHƯƠNG I :  KINH NGUYỆN TRONG ĐỜI SỐNG KITÔ-GIÁO

2558-275

Bài 62 :  KINH NGUYỆN TRONG LỊCH SỬ

2566-2649

"Có một lần Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông"   (Lc 11,1).

1. H. Cầu nguyện là gì?

T. Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên cùng Chúa, để gặp gỡ và hiệp thông với Người trong tình yêu thương.

2. H. Tại sao ta phải cầu nguyện?

T. Vì cầu nguyện liên kết ta với Thiên Chúa là nguồn sự sống. Hơn nữa, Người vẫn hằng kêu mời và chờ đợi ta đến thưa chuyện với Người.

H. Trong Cựu ước, các Tổ phụ, Ngôn sứ và Dân Chúa đã cầu nguyện như thế nào?

T. Các Ngài đã cầu nguyện trong tinh thần đức tin, với thái độ vâng phục, lòng kiên nhẫn với sự hy sinh quảng đại.

3. H. Thánh vịnh là gì?

T. Thánh vịnh là lời cầu nguyện được Thiên Chúa linh hứng. Đây là lời kinh chính thức của Israel để ca ngợi những kỳ công của Thiên Chúa, để nhắc lại những lời hứa của Người và diễn tả niềm mong đợi Đấng Cứu Thế của toàn dân.

4. H. Vì sao Thánh vịnh vẫn là lời kinh quan trọng của Hội Thánh?

T. Vì Thánh vịnh hằng nuôi dưỡng và diễn tả tâm tình của Dân Chúa, đã được Chúa Kitô dùng để loan báo sứ mệnh của Người.

5. H. Trong Tân ước, ai là mẫu gương cầu nguyện?

T. Chính Chúa Giêsu là mẫu gương cầu nguyện hoàn hảo nhất.

6. H. Chúa Giêsu đã cầu nguyện với tâm tình nào?

T. Chúa Giêsu đã cầu nguyện trong tâm tình hiếu thảo, Người kết hiệp liên lỷ với Chúa Cha trong tình yêu mến, vâng phục, mà đỉnh cao là cái chết trên thập giá.

7. H. Chúa Giêsu cầu nguyện lúc nào?

T. Chúa Giêsu đã thường xuyên cầu nguyện, đặc biệt trước những giờ phút quyết định và những hoạt động quan trọng, nhất là trong những giây phút cuối cùng của Hiến tế Thập giá.

8. H. Ngoài Chúa Giêsu, có ai khác là mẫu gương đặc biệt cho ta trong việc cầu nguyện?

T. Có Mẹ Maria, Người đã cầu nguyện trong niềm tin, trong tâm tình quảng đại hiến thân và cộng tác đắc lực vào chương trình tình yêu của Thiên Chúa.

600