Sidebar

Chúa Nhật

01.10.2023

Bài 63. Truyền Thống Cầu Nguyện

2650-2696

"Chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thánh Thần cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả" (Rm 8,26).

1. H. Ai là Thầy dạy ta cầu nguyện?

T. Chính Chúa Thánh Thần, vì Người được sai đến để dạy dỗ và nhắc lại cho chúng ta tất cả những gì Chúa Giêsu đã dạy.

2. H. Ta có thể cầu nguyện khi nào?

T. Ta có thể cầu nguyện bất cứ lúc nào trong cuộc sống như tạ ơn Chúa khi lãnh nhận những ơn lành, ngợi khen Chúa khi ta hân hoan vui sướng và có thể xin Người ban cho ta, hay cho người khác những ơn cần thiết.

3. H. Có những nguồn mạch nào giúp ta cầu nguyện?

T. Có Lời Chúa, Phụng vụ của Hội Thánh, các nhân đức tin, cậy, mến. Đó là những nguồn mạch dồi dào cao quí giúp ta cầu nguyện. Những biến cố vui buồn, sướng khổ trong đời sống hằng ngày cũng là những cơ hội tốt giúp ta cầu nguyện.

4. H. Đâu là cao điểm của việc cầu nguyện?

T. Chính là lúc ta gặp gỡ thân tình với Thiên Chúa là Cha. Nhưng để đến được với Cha, ta phải nhờ Chúa Giêsu là con đường duy nhất, như Người đã nói: "Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy" (Ga 14,6).

5. H. Ai sẽ đưa ta đến với Chúa Giêsu là con đường duy nhất dẫn tới Chúa Cha?

T. Chính Chúa Thánh Thần, vì "Không ai có thể nói rằng: "Đức Giêsu là Chúa", nếu người ấy không ở trong Thánh Thần" (1Cr 12,3).

6. H. Ta có được liên kết với Đức Maria khi cầu nguyện không?

T. Có, vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, và cũng là Mẹ chúng ta. Cho nên khi cầu nguyện, ta hãy liên kết với Mẹ mà ca tụng, tạ ơn Thiên Chúa, và xin Mẹ chuyển cầu cho ta.

7. H. Các thánh có giúp ta trong việc cầu nguyện không?

T. Có. Vì các Thánh là những người đã được hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa nên các ngài có thể chuyển cầu cho ta trước tòa Thiên Chúa.

8. H. Những ai có trách nhiệm huấn luyện ta cầu nguyện?

T. Gia đình là nơi đầu tiên dạy ta cầu nguyện. Ngoài ra, các Thừa tác viên có chức thánh, các Tu sĩ, các Giáo lý viên cũng giúp ta rất đắc lực trong việc cầu nguyện.

9. H. Ta có thể cầu nguyện ở đâu?

T. Ta có thể cầu nguyện bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Nhưng nhà thờ vẫn là nơi ưu tiên cho việc cầu nguyện. Ngoài ra, những nơi thanh vắng, cô tịch... cũng thích hợp cho việc cầu nguyện.

489