Sidebar

Thứ Bảy
23.09.2023

Bài 65. Kinh Lạy Cha

CHƯƠNG II :  LỜI KINH CHÚA DẠY

2759-2865

Bài 65 :  KINH LẠY CHA

2760-2776

"Anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời..."  (Mt 6,9).

1. H. Trong đời sống Kitô-giáo, Kinh Lạy Cha có quan trọng không?

T. Rất quan trọng, vì đó là bản kinh tóm lược toàn bộ Tin Mừng, là lời kinh của Chúa, và là lời kinh của Hội Thánh.

2. H. Tại sao gọi "Kinh Lạy Cha" là lời "kinh của Chúa"?

T. Vì đó là lời kinh duy nhất mà Chúa Giêsu đã trực tiếp dạy các môn đệ.

3. H. Tại sao gọi "Kinh Lạy Cha" là lời "kinh của Hội Thánh"?

T. Vì trong Phụng vụ của Hội Thánh, Kinh Lạy Cha là thành phần không thể thiếu, luôn chiếm ưu thế đặc biệt trong các Giờ kinh Phụng vụ, trong Thánh lễ và trong các Bí tích gia nhập Kitô-giáo.

4. H. Kinh Lạy Cha gồm mấy phần chính?

T. Gồm ba phần chính này:

Một là hướng ta lên Thiên Chúa là chủ tể mọi thụ tạo,

Hai là tôn vinh Danh Chúa, Nước Chúa và thánh ý Người,

Ba là nguyện xin cho những nhu cầu của con người.

5. H. Khi đọc Kinh Lạy Cha, ta nên có tâm tình nào?

T. Ta phải đọc kinh này trong niềm tin tưởng, phó thác như Chúa Giêsu đối với Chúa Cha, và làm cho cuộc sống ta hòa nhập theo lời kinh Chúa dạy.

404