Sidebar

Thứ Sáu
19.07.2024

Bài 66. Lạy Cha Chúng Con Ở Trên Trời

2777-2865

"Đức Giêsu đáp: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy" (Ga 14,6).

1. H. Nhờ ai mà ta dám đến gần Thiên Chúa là Cha?

T. Nhờ Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa làm người, mà ta dám đến với Thiên Chúa là Cha.

2. H. Khi nói "Cha chúng con", ta phải hiểu và sống thế nào?

T. Ta phải hiểu Thiên Chúa là Cha chung của tất cả mọi người và mọi người là anh em với nhau, do đó ta phải yêu thương phục vụ nhau.

3. H. Lời kinh "Lạy Cha chúng con ở trên trời" có ý nghĩa gì?

T. Lời kinh ấy không có nghĩa là Thiên Chúa ngự một nơi nào đó trên không trung nhưng có nghĩa là Người đầy uy nghi cao cả và nơi Người ngự chính là nhà ta, là quê hương đích thực ta đang tiến về.

481    15-02-2011 07:52:05