Sidebar

Thứ Hai
17.06.2024

Bài 67. Bảy Lời Nguyện Xin

"Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình" (Mt 5,23-24).

1. H. Trong lời cầu xin "Danh Cha cả sáng", chúng ta xin gì?

T. Chúng ta xin cho mỗi người Kitô-hữu sống tốt lành thánh thiện để Danh Cha được vinh hiển, nhờ đó muôn người nhận biết và tôn vinh Danh Cha.

2. H. Khi nguyện "Nước Cha trị đến", chúng ta xin gì?

T. Chúng ta xin ơn sớm thấy ngày Chúa Giêsu đến hoàn tất Nước Thiên Chúa và xin ơn sống đời công chính, để Nước Thiên Chúa được thực hiện ngay trong cuộc đời này.

3. H. Khi nguyện "Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời", chúng ta xin gì?

T. Chúng ta xin Cha kết hợp ý muốn của chúng ta với thánh ý của Chúa Giêsu để hoàn thành chương trình cứu độ của Người ngay trong cuộc sống trần gian.

4. H. Khi nguyện "Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày", chúng ta xin gì?

T. Chúng ta phó thác vào Thiên Chúa quan phòng, và xin Cha ban lương thực vật chất cũng như tinh thần để ta sống đẹp lòng Chúa và phụng thờ Người.

5. H. Khi xin "tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con", chúng ta xin gì?

T. Chúng ta xin Cha thương xót và tha thứ mọi xúc phạm của chúng ta và chúng ta chỉ được tha thứ khi chúng ta sống yêu thương, tha thứ cho người khác.

6. H. Khi xin "chớ để chúng con sa chước cám dỗ" chúng ta xin gì?

T. Chúng ta xin Cha ban thêm sức mạnh để chống lại những cám dỗ, cùng xin ơn tỉnh thức và ơn bền vững đến cùng.

7. H. Lời kinh "Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ", nghĩa là gì?

T. Nghĩa là chúng ta xin Chúa biểu lộ sự chiến thắng của Người trên Satan là kẻ đã chống đối Thiên Chúa và chương trình cứu độ của Người.

8. H. Lời kết "Amen", có nghĩa là gì?

T. Có nghĩa là chúng ta tin những lời nguyện ước trên sẽ được Chúa nhận lời.

490    15-02-2011 07:53:54