Sidebar

Thứ Sáu
19.07.2024

Bài 7: Chúa Giêsu Chịu Khổ Nạn


BÀI 7. CHÚA GIÊSU CHỊU KHỔ NẠN

I. LỜI CHÚA
"Con Người phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, do các thượng tế và các kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại " (Mt 16,21).

II. GHI NHỚ

1. H. Chúa Giêsu đã làm gì để cứu chuộc ta?

T. Chúa Giêsu đã tự hiến cả đời mình, chịu đau khổ, chịu chết trên Thánh giá và sống lại để cứu chuộc ta.

2. H. Vì sao Thiên Chúa lại muốn cho Chúa Giêsu phải chết?

T. Vì yêu thương chúng ta và để chuộc tội chúng ta, " Thiên Chúa đã sai Con của Người đến hy sinh làm của lễ đền tội cho chúng ta " (2Cr 5,19).

3. Những ai chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Giêsu?
T. Một số người lãnh đạo Do Thái đã chủ mưu giết Chúa Giêsu. Nhưng chính chúng ta cũng gây nên cái chết của Người, mỗi khi chúng ta phạm tội, như lời Thánh Phaolô nói: " Chúa Giêsu chết vì tội lỗi chúng ta " .

4. H. Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu đem lại cho ta điều gì?

T. Nhờ cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu đã chu toàn sứ mệnh đền tội, và làm cho ta được nên công chính.

III. THỰC HÀNH
Khi gặp gian nan, đau khổ, em nhớ Chúa và chấp nhận vì yêu Chúa.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương, Chúa đã hy sinh chết trên Thánh giá để đền tội chúng con và ban ơn công chính cho chúng con. Xin cho chúng con biết nhận ra tình thương Chúa, từ bỏ tội lỗi và chấp nhận vất vả để chu toàn bổn phận hàng ngày.


3260    27-01-2011 05:09:21