Sidebar

Thứ Ba
18.06.2024

Bài 9: Thánh Thần - Ngôi Ba Thiên Chúa


BÀI 9. THÁNH THẦN : NGÔI BA THIÊN CHÚA

I. LỜI CHÚA
"Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Người dưới hình dáng như chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con " (Lc 3, 22).

II. GHI NHỚ

1. H. Chúa Thánh Thần là Đấng nào?

T. Chúa Thánh Thần là Ngôi thứ Ba, bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra, cùng một bản tính và một quyền năng như hai Ngôi cực trọng ấy.

2. H. Chúa Thánh Thần được gọi bằng những danh xưng nào?
T. Chúa Thánh Thần còn được gọi là: Đấng Phù trợ, Đấng Thánh hoá, Đấng ban Sự Sống, Đấng Bàu Chữa, Đấng An Ủi, Thần Chân lý.

3. H. Chúa Thánh Thần hiện diện thế nào trong lịch sử Cựu ước?

T. Chúa Thánh Thần hiện diện trong mọi thời điểm quan trọng của Cựu ước: Khi Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, khi hứa ban Đấng cứu độ, trong các cuộc thần hiện và trong niềm mong đợi Đấng cứu thế.

4. Chúa Thánh Thần làm gì trong đời sống Chúa Kitô?

T. Chúa Thánh Thần hằng can thiệp và hoạt động trong đời sống của Chúa Kitô, từ khi nhập thể đến Phục sinh.

5. H. Chúa Thánh Thần đã ban ơn gì cho các Tông đồ?
T. Chúa Thánh Thần đã ban ơn soi sáng trí khôn, thêm sức mạnh và thánh hoá các Tông đồ, để các ngài ra đi rao giảng Phúc Âm và làm chứng về Chúa Kitô.

III. THỰC HÀNH
Em vui mừng cảm tạ và luôn theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

IV. CẦU NGUYỆN: (Cv 5, 30-31)
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và đốt lửa kính mến Chúa trong lòng chúng con.


5484    27-01-2011 05:15:29