Sidebar

Thứ Tư
28.02.2024

Bài Ca Giáo Lý

Bài 17
ƠN PHỤC SINH SỐNG CHẾT NHƯ CHÚA

Nếu em sống như Chúa, yêu thương hết mọi người quanh em,
Nếu em chết như Chúa, hy sinh chính vì lòng yêu thương,
Em sẽ sống muôn đời bên Chúa, Em sẽ sống muôn đời với Người.

Bài 20
BÍ TÍCH RỬA TỘI

CHÚA LÀ CHA CHÚNG TA

Chúa yêu thương ta vì ta là con Chúa.
Hạnh phúc thay được làm con cái Chúa.
Ta là con Chúa, Chúa là Cha ta.
Ta là con Chúa, Chúa là Cha ta.

Bài 21
BÍ TÍCH HOÀ GIẢI
  BAN QUYỀN THA TỘI

Các con hãy nhận lấy, nhận lấy Chúa Thánh Thần Các con cầm buộc ai, người đó bị cầm buộc Các con tha tôi ai, thì kẻ ấy được tha Các con hãy ra đi, hãy báo tin mừng vui.

Bài 22
LÃNH NHẬN BÍ TÍCH HOÀ GIẢI

NAY CON TRỞ VỀ

Chúa ơi con buồn, vì tội lỗi con, tội lỗi đã làm cho con xa Chúa. Chúa ơi con buồn vì tội lỗi con, tội lỗi héo mòn, hồn xác thân con. Nay con trở về cùng Cha nhân ái, nay con trở về cùng Cha mãi mãi, xót thương Chúa ơi, con biết tội con rồi.

Bài 23
BÍ TÍCH THÁNH THỂ

 MANNA CHO EM

Xưa manna trên rừng, Chúa nuôi dân Do thái. Nay Manna cho em là bánh thánh tinh tuyền. Manna cho tuổi vàng là Mình Máu của Chúa Kitô. Manna cho tuổi hồng là của ăn trường sinh.

Bài 24
THÁNH LỄ

TIỆC THÁNH LỄ

Bằng cuộc vượt qua, Chúa cứu thoát người Do Thái. Bằng Mình Máu Người Chúa Giêsu cứu độ trần ai. Người mãi còn đây trong Thánh Lễ, trong cuộc sống này. Con xin cảm tạ hồng ân Chúa Trời bao la.

Bài 30
TRÁNH XA TỘI LỖI

 PHÚC NGƯỜI SẠCH TỘI  

Hạnh phúc người sạch tôi lỗi, sẽ được Chúa Trời ở với,Hạnh phúc cho người liêm chính luôn giữ tâm hồn an bình..

5740