Sidebar

Thứ Hai
17.06.2024

Bài Giáo Lý Của ĐTC Phanxicô Về Sự Cần Thiết Của Bí Tích Thêm Sức

"Khi chúng ta đón rước Chúa Thánh Thần vào lòng và để cho Ngài hành động, chính Đức Kitô làm cho Mình hiện diện trong chúng ta và hình thành trong cuộc sống của chúng ta; qua chúng ta, chính Đức Kitô, cầu nguyện, tha thứ, ban hy vọng và an ủi, phục vụ anh em, gần gũi những người nghèo khổ và bần cùng, tạo dựng cộng đồnggieo hòa bình."

Dưới đây là bản dịch bài Giáo Lý ĐTC Phanxicô ban hành ngày 29 tháng 1 năm 2014 trong buổi Triều Yết Chung được tổ chức tại Quảng Trường Thánh Phêrô.  Hôm nay ĐTC dạy về sự cần thiết của Bí Tích Thêm Sức

* * *

Anh chị em thân mến, chào anh chị em,

Trong bài giáo lý thứ ba này về các Bí Tích, chúng ta tập trung vào Bí Tích Thêm Sức, hoặc Thêm Sức, là Bí Tích phải được hiểu trong sự liên tục với Bí Tích Rửa Tội, là hai Bí Tích được liên kết với nhau một cách bất khả phân l‎y.  Hai Bí Tích này, cùng với Bí Tích Thánh Thể, tạo thành một sự kiện cứu độ duy nhất, được gọi là - "khai tâm Kitô giáo" - trong đó chúng ta được tháp nhập vào Đức Chúa Giêsu Kitô đã Chịu Chết và Phục Sinh và trở thành những tạo vật mới cùng phần tử của Hội Thánh.  Đó là lý do tại sao mà từ thủa ban đầu ba Bí Tích này đã được cử hành cùng một lúc, ở cuối giai đoạn dự tòng, thường vào Đêm Vọng Phục Sinh. Do đó con đường đào luyện và từ từ tháp nhập vào cộng đồng Kitô hữu là con đường có thể kéo dài một vài năm đã được đóng dấu.   Đó là từng giai đoạn được thực hiện để đi đến việc lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, rồi Thêm Sức và Thánh Thể.

Chúng ta thường nói về Bí Tích "Thêm Sức", một từ có nghĩa là "được xức dầu."  Và, thực ra, qua dầu gọi là "dầu thánh", nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần chúng ta được hình thành nên giống Đức Chúa Giêsu Kitô, là Đấng duy nhất "Được Xức Dầu" thật sự, là "Đấng Thiên Sai",  Đấng Thánh của Thiên Chúa.  Từ "Thêm Sức" nhắc nhở chúng ta rằng Bí Tích này làm cho ân sủng nhận được khi rửa tội được tăng trưởng: nó kết hợp chúng ta chặt chẽ hơn với Đức Kitô; nó hoàn thành mối dây liên kết của chúng ta với Hội Thánh; nó ban cho chúng ta một sức mạnh đặc biệt của Chúa Thánh Thần để truyền bá và bảo vệ đức tin, để tuyên xưng Danh Đức Kitô và không bao giờ phải hổ thẹn về thập giá Người (x. Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, s. 1303 ).

Vì lý do này, điều quan trọng là phải lo cho con em chúng ta, con nhỏ chúng ta, được lãnh nhận Bí Tích này.  Tất cả chúng ta đều lo cho chúng được rửa tội và điều này thật tốt, nhưng có lẽ chúng ta đã không mấy lo cho chúng được Thêm Sức.  Bằng cách này chúng vẫn còn ở nửa đường và sẽ không nhận được Chúa Thánh Thần, là điều rất quan trọng trong đời sống Kitô hữu, bởi vì Ngài ban cho chúng ta sức mạnh để tiếp tục tiến bước.  Chúng ta hãy suy nghĩ một chút, mỗi người chúng ta: chúng ta có thực sự lo lắng cho con em chúng ta, con nhỏ của chúng ta, lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức không?  Điều này thật quan trọng, rất quan trọng!  Và nếu anh chị em, trong nhà anh chị em, anh chị em có con cái chưa lãnh nhận Bí Tích này, và đủ tuổi để lãnh nhận nó, thì hãy làm mọi cách mà anh chị em có thể để hoàn thành việc khai tâm Kitô giáo và nhận sức mạnh của Chúa Thánh Thần.  Điều này thật quan trọng!

Tất nhiên điều quan trọng là phải cung cấp cho những ứng viên Thêm Sức một sự chuẩn bị tốt, là điều nhằm dẫn họ đến một gắn bó cá nhân với đức tin vào Đức Kitô và đánh thức trong họ một cảm thức thuộc về Hội Thánh.

Bí Tích Thêm Sức, như tất cả mọi Bí Tích, không phải là công việc của loài người, nhưng của Thiên Chúa, Đấng chăm sóc cuộc sống của chúng ta để hun đúc chúng ta theo hình ảnh của Con Ngài, để chúng ta có khả năng yêu thương như Ngài.  Ngài thực hiện điều này bằng cách truyền cho chúng ta Thần Khí của Ngài, để hành động của Chúa Thánh Thần tràn ngập toàn thể con người và toàn thể cuộc sống, như được chứng tỏ bằng bảy ơn Chúa Thánh Thần mà truyền thống, trong ánh sáng của Thánh Kinh, đã luôn luôn nhấn mạnh.  Bảy ơn này: Tôi không muốn hỏi xem anh chị em có nhớ bảy ơn không.  Có lẽ anh chị em biết tất cả... Nhưng tôi thay cho anh chị em mà nói ra.  Những ơn này là gì? ơn Khôn Ngoan, ơn Thông Minh, ơn Biết Lo Liệu, ơn Can Đảm, ơn Hiểu Biết, ơn Đạo Đức và ơn Kính Sợ Thiên Chúa.  Và những ơn này được ban cho chúng ta bởi Chúa Thánh Thần trong Bí Tích Thêm Sức.  Tôi sẽ dành những bài giáo lý sau những bài về các Bí Tích để bàn về những ơn này.

Khi chúng ta đón rước Chúa Thánh Thần vào lòng và để cho Ngài hành động, chính Đức Kitô làm cho Mình hiện diện trong chúng ta và hình thành trong cuộc sống của chúng ta; qua chúng ta, chính Đức Kitô cầu nguyện, tha thứ, ban hy vọng và an ủi, phục vụ anh em, gần gũi với những người nghèo khổ và bần cùng, tạo dựng cộng đồng và gieo hòa bình.  Hãy suy nghĩ xem điều này quan trọng thế nào: qua Chúa Thánh Thần, chính Đức Kitô làm tất cả điều ấy ở giữa chúng ta và cho chúng ta.  Vì lý do này mà việc trẻ em và thanh thiếu niên lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức là điều quan trọng.

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta đã lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức!  Tất cả chúng ta!  Trước hết chúng ta hãy nhớ cảm tạ Chúa vì hồng ân này, và sau đó xin Người giúp chúng ta sống một đời sống Kitô hữu thật,  luôn luôn bước đi với niềm vui của Chúa Thánh Thần là điều đã được ban cho chúng ta.

Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ

969    12-02-2014 10:31:24