Sidebar

Thứ Bảy
15.06.2024

Bài Giáo Lý Về Năm Đức Tin - 01

1. Năm Đức Tin là gì?

- Năm Đức tin một Năm Thánh, năm dành riêng để tuyên xưng, cử hành, và thực hành "Đức tin Công giáo".

- Năm Đức tin khai mạc vào ngày 11/10/2012 và bế mạc vào ngày 24/11/2013.

2. Lý do thành lập Năm  Đức Tin?

-  Dịp kỷ niệm 50 Khai mạc Công đồng Vatican 2, và

-  Kỷ niệm 20 năm ban hành Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo.

3. Mục đích Năm Đức Tin ?

- Năm Đức Tin nhằm khơi dậy nơi mỗi tín hữu: khát vọng tuyên xưng Đức tin trọn vẹn, với niềm xác tín đổi mới, với niềm tín thác và hy vọng mạnh mẽ hơn.

-Năm Đức Tin để canh tân niềm tin của tín hữu, và biến đổi niềm tin đó thành những hành động bác ái thực tế.

4.  Lợi ích Năm Đức Tin?

- Cơ hội giúp tái khám phá hành trình đức tin, duyệt lại đức tin, củng cố đức tin, thanh luyện đức tin, thông truyền đức tin.

- Giúp tìm hiểu kỹ lưỡng Đức Tin bằng cách ôn lại hay học thêm giáo lý, để cho đức tin được vững chắc và có chiều sâu, được phong phú và sáng suốt .

- Khi đức tin được sáng tỏ nhờ học hỏi, ta có ánh sáng và sức mạnh cho cuộc sống đầy những khó khăn, những thách đố, những bóng tối dày đặc.

- Ơn Toàn Xá trong Năm Thánh, tha các hình phạt tạm do tội gây nên.

5. Những việc cần làm trong Năm Đức Tin?

- Một là học hỏi Lời Chúa và Giáo lý, đặc biệt là những văn kiện của Công đồng Vatican II và Sách Giáo lý Công Giáo.

- Hai là cố gắng tối đa để sống và thực hành những điều mình Tin, những điều Lời Chúa và Hội Thánh dạy.

- Ba là tuyên xưng Đức tin, riêng mỗi người và chung với nhau, bằng những buổi cử hành long trọng và sốt sắng.

6. Huy hiệu Năm Đức Tin?

Huy hiệu để diễn tả về "Năm Đức Tin "

- Được tạo thành bởi hình 1 con thuyền là biểu tượng của Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ.

- Với 1 cột buồm chính có biểu tượng là cây Thánh Giá với mảnh buồm căng gió có ghi 1 hàng chữ IHS có nghĩa là "Giêsu Đấng cứu độ",

- Cánh buồm hình tròn là biểu tượng cho Mình Thánh Chúa.

F.V. Long Mỹ 19/10/2012

506    21-10-2012 18:21:13