Sidebar

Chúa Nhật

14.04.2024

Bài Giáo Lý Về Năm Đức Tin - 02

SGLCG 142-184

"Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng,
là bằng chứng cho những điều chúng ta không thấy"

(Dt 11,1).

1- H. Đức tin là gì?

T. Đức tin là ơn Thiên Chúa ban, giúp ta tín thác cuộc đời mình cho Thiên Chúa, sẳn sàng vâng theo mọi điều Thiên Chúa phán dạy và Hội Thánh truyền lại cho ta.

2- H. Đức tin có những đặc điểm nào?

T. Đức tin vừa là ơn Thiên Chúa ban, vừa là sự đáp trả có ý thức và tự do của con người.

3- H. Đức tin có cần thiết không?

T. Đức tin rất cần thiết để được cứu độ, vì chính Chúa Giê-su đã dạy: "Ai tin và chịu Phép Rửa sẽ được cứu độ" (Mc 16,16)

4- H. Đức tin có tính cách cá nhân hay cộng đoàn?

T. Đức tin vừa có tính cách cá nhân vừa có tính cách cộng đoàn.

5- H. Vì sao đức tin có tính cách cá nhân?

T. Vì đức tin là lời đáp trả tự do của mỗi người đối với Thiên Chúa là Đấng mặc khải.

6- H. Vì sao đức tin có tính cách cộng đoàn?

T. Vì ta đón nhận đức tin từ Hội Thánh. Hội Thánh thông truyền đức tin cho ta, nuôi dưỡng đức tin của ta, giúp ta sống đức tin và chia sẻ đức tin cho mọi người.

7- H. Những điều ta phải tin được Hội Thánh tóm tắt ở đâu?

T. Được Hội Thánh tóm tắt trong kinh Tin Kính.

* Cầu nguyện:

Lạy Chúa, con tin! Nhưng xin nâng đỡ lòng tin còn yếu kém của con.

* Thực hành:

- Ghi nhớ Kinh Tin Kính, cốt yếu của Đức tin.

- Học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm sống đức tin; những thách đố về niềm tin, đặc biệt là niềm tin của các bậc tiền nhân anh hùng tử đạo Việt Nam.

665    26-10-2012 10:14:33