Sidebar

Thứ Ba
18.06.2024

Bài Mở Đầu

Bài mở đầu
EM HỌC GIÁO LÝ

I. LỜI CHÚA (Lc 11,28)
"Phúc cho người biết lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành"

II. GHI NHỚ

1. H. Em học giáo lý để làm gì?
T. Em học giáo lý để biết Chúa, tin Chúa, yêu Chúa và để sống Đạo.


2. H. Giáo lý giúp em thế nào?
T. Giáo lý giúp em gặp gỡ Chúa, nghe Lời Chúa dạy và thực hành sống tình mến Chúa yêu người.

III. THỰC HÀNH
Em quyết tâm chăm học và thuộc bài giáo lý.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, con cám ơn Chúa, vì hôm nay con được bắt đầu học Giáo lý, để biết Chúa, tin yêu Chúa và để sống đạo. Con biết Chúa còn ít lắm, con cần học suốt đời. Xin Chúa giúp con chuyên chăm học Giáo lý, để ngày càng thêm hiểu biết, yêu mến Chúa và sống tốt với mọi người.

V. BÀI HÁT CÓ GÌ VUI BẰNG
Có gì vui bằng được học giáo lý,
Có gì sướng bằng được biết Chúa Trời.
Suốt đời em là, (là) học biết Chúa,
Suốt đời em là, (là) yêu Chúa Trời.
Chúa ở trong lòng (là) lòng con mãi,
Chúa ở trong lòng đời con vui biết bao.

8215    26-01-2011 19:16:53