Sidebar

Thứ Bảy
02.07.2022

Bản Đồ Giáo Phận Vĩnh Long

Giáo Phận Vĩnh Long trải rộng trên diện tích của 3 tỉnh: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre và Thị xã Sa Đéc. Giáo Phận được  thành lập ngày 08. 01. 1938

3743