Giới thiệu

Giáo phận Vĩnh Long hiện có 156 Linh mục và các thầy đang tu học tại Đại chủng viện Thánh Quý (Cần Thơ), nên cần có các Linh mục chia sẻ những ưu tư và việc đào tạo của Giám mục Giáo phận.

Mục đích

  • Khuyến khích cầu nguyện cho các Linh mục và các thầy.
  • Nâng đỡ các anh em Linh mục về tinh thần và vật chất.
  • Thăm viếng các Linh mục dòng trong giáo phận.
  • Đào tạo các Chủng sinh.

Hoạt động
Ban này vừa cộng tác với các Linh mục trong việc nuôi dưỡng ơn gọi và đào tạo các Chủng sinh qua các giai đoạn (dự tu, đại chủng sinh), thăm viếng gia đình các Chủng sinh, các thầy đi thực tập nơi các họ đạo, vừa nâng đỡ các anh em linh mục, nhất là mặt tinh thần.

Giáo phận cũng có 10 Linh mục dòng. Ban này giúp cho các vị được hòa nhập vào sinh hoạt của giáo phận và hoạt động mục vụ theo đường hướng của Giáo phận.