Sidebar

Thứ Năm
13.06.2024

Ban Mục Vụ Giáo Lý Viên

a. Sơ lược việc hình thành các lớp đào tạo Giáo lý viên Giáo phận Vĩnh Long:

Từ 1975 - 1990: Do khó khăn về nhân sự dạy giáo lý ở các họ đạo - thiếu linh mục - tu sĩ ... và trước nhu cầu cấp bách cần có người dạy giáo lý cho thiếu nhi và người lớn, được sự đồng ý của Giám Mục bản quyền : Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu, một số linh mục vùng Vĩnh Long-Sa Đéc-Trà Vinh-Bến Tre họp nhau lại, tình nguyện mở lớp đào tạo Giáo lý viên trước hết nhằm đáp ứng nhu cầu cho họ đạo mình. Sau đó, nhu cầu cần người dạy giáo lý ở các Họ Đạo tăng lên, nên các Khoá Giáo Lý viên được mở rộng cho khắp cả Giáo Phận. Năm 2000, khi Đức Cha Tôma Nguyễn văn Tân là Giám Mục Chánh Tòa, ngài cũng đã chính thức nhìn nhận việc Đào Tạo Giáo Lý Viên là một Ban trong các Ban Mục Vụ của Giáo Phận Vĩnh Long.

b. Việc Đào tạo Giáo Lý Viên

  • Nơi đào tạo: Tất cả học viên đều tập trung tại Nhà thờ Chính Tòa, ăn, nghỉ, học tại chỗ.
  • Chương trình học: 3 năm, mỗi năm học 6 kỳ, mỗi kỳ học 2 ngày vì hoàn cảnh học viên không thể vắng nhà lâu.
  • Nội dung: dựa trên Giáo lý Công giáo 1992.
  • Các môn học: Kinh Thánh- Tín lý- Bí tích- Luân lý- Cầu nguyện- Phụng vụ-Tu đức- Giáo sử- Nhân bản- Sư phạm giáo lý.
  • Chi phí: 1992- 1996 hoàn toàn tự túc, do các cha sở giúp đỡ.

*1996 đến 2006: chi phí ăn học do cơ quan Missio hỗ trợ
*1996 - 2006: mỗi kỳ học có 200 học viên cho 2 khóa.
*1992 - 2006: có 7 khóa học viên xong chương trình và có 420 Giáo lý viên tốt nghiệp, được Đức Giám Mục cấp chứng chỉ.

  • Hiện nay có 200 học viên đang được đào tạo thuộc 2 khóa 8 và 9 và sẽ ra trường vào năm 2007 và 2009.
  • Hiện nay, hàng năm đều có một lớp bồi dưỡng cho các Giáo lý viên đã ra trường.

c. Định hướng việc đạo tạo Giáo Lý Giáo Phận từ năm 2006 ...

Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân quyết định, từ năm 2006 trở đi, các khóa đào tạo Giáo lý viên sẽ mở rộng cho giáo dân nhằm nâng cao trình độ giáo lý cho các thành phần giáo dân cộng tác vào việc mục vụ Họ Đạo với các Cha sở, đặc biệt là các Quới chức các Họ Đạo toàn địa phận gọi là Chương Trình đào tạo Giáo Lý Giáo Dân. Trên nền tảng việc đào tạo Giáo Lý Giáo Dân nầy, những Giáo Lý Viên sẽ được đào tạo thêm, theo một chương trình chuyên sâu hơn: Chương trình Đào Tạo Giáo Lý Viên Giáo Phận.

2576    02-01-2011 10:41:55