Thành Lập & Mục Đích

Đất nước Việt Nam tự hào là một đất nước trẻ với số người trẻ chiếm hơn 40% dân số cả nước. Hội thánh Việt Nam cũng chia sẻ niềm vui đó. Tuy nhiên, nếu đây là cơ hội để Hội thánh phát triển, phát triển về năng lực cống hiến, về ơn gọi... thì nó cũng là một thách đố không nhỏ cho chính Giáo hội Việt Nam hôm nay.

Với cái nhìn đó Giáo phận Vĩnh Long, trong hoàn cảnh tuy còn hạn chế về nhiều mặt, cũng nỗ lực hằng năm tổ chức ngày gặp gỡ giới trẻ trong Giáo phận. Ngày 15 tháng 8, ngày kỷ niệm tấn phong Giám mục Giáo phận, được chọn là ngày gặp gỡ giới trẻ Giáo phận. Trong dịp nầy, vị chủ chăn Giáo phận gặp gỡ đông đảo các bạn trẻ từ các họ đạo gần xa tụ về nhà thờ Chánh toà. Ban mục vụ giới trẻ soạn thảo chương trình cụ thể để học hỏi và trao đổi những khó khăn của các bạn gặp trong đời thường, đồng thời, cũng giúp các bạn hướng nhìn về một Hội thánh Việt Nam tương lai đang cần sự cộng tác của họ ngay chính hôm nay.

Để ngày giới trẻ Giáo phận thực sự đạt hiệu quả cao hơn, trong những năm tới đây, Ban mục vụ giới trẻ sẽ có chương trình huấn luyện thường kỳ ở cấp Giáo hạt và mỗi năm một lần được tổ chức cấp Giáo phận. Với mô hình nầy, nếu có sự cộng tác tích cực của các Cha trong hạt, chúng ta có quyền hy vọng sẽ mang lại một luồng gió mới cho các bạn trẻ trong Giáo phận là những chủ nhân của đất nước và của Hội thánh Việt Nam mai ngày.

Ban Mục Vụ Giới Trẻ Giáo Phận Vĩnh Long được Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân chuẩn hóa vào năm 2001. Cùng với Ban Giáo Lý và Ban Thiếu Nhi Thánh Thể, Ban Mục Vụ Giới Trẻ hướng tới việc giáo dục thiếu nhi và giới trẻ trong Giáo Phận sống đức tin, cùng đồng hành với Chúa Giêsu, để nên giống Chúa Giêsu.

Hoạt Động.

Nhằm mục đích giúp Giới Trẻ sống đạo, ban Mục Vụ Giới Trẻ GPVL đã thực hiện:

  • Đại Hội Giới Trẻ mỗi năm một lần vào ngày 15 tháng 8.
  • Huấn luyện nhóm Linh Hoạt Viên Giáo Phận
  • Huấn luyện thanh niên theo từng khu vực: Tỉnh, Hạt
  • Dự kiến trong năm 2009 sẽ cùng với Ban Mục Vụ Thiếu Nhi huấn luyện huynh trưởng thiếu nhi Thánh Thể theo từng khu vực.
  • Hợp tác với Ban Thánh Nhạc mở các lớp huấn luyện năng khiếu cho giới trẻ.