Sidebar

Chúa Nhật

14.04.2024

Ban Truyền Thông Xã Hội


BAN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI  

Thành lập:

Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long thành lập Ban Truyền Thông Xã Hội, để cùng với Ban Bác Ái Xã Hội cổ võ cho công cuộc truyền giáo trong Giáo Phận. Đây là hai công cụ đắc lực của Ban Truyền Giáo.

Mục đích:

Mục đích của Ban Truyền Thông Xã Hội là phổ cập cho giáo sĩ và giáo dân trong Giáo Phận các Văn Kiện Toà Thánh, Các Thư Mục Vụ của Đức Giám Mục, Lời Chúa, Kinh, Sách và các nghiên cứu, suy niệm nhằm nâng cao kiến thức và đào sâu đức tin .

Cộng tác viết bài:

Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân, Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long khởi xướng, khích lệ và cộng tác tích cực qua các Thư Mục Vụ hàng tháng cho Giáo Phận.

Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu, nguyên Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long, dù nghỉ hưu, nhưng vẫn tiếp tục cộng tác viết bài hàng tháng cho Tờ Nguyệt san Mục Vụ Giáo Phận.

Ngoài ra còn có sự cộng tác thường xuyên của các Linh Mục trong Giáo Phận:

 • Lm. Mt. Nguyễn Văn Văn, Đặc Trách Ban Truyền Thông Xã Hội
 • Lm. Px. Nguyễn Văn Việt
 • Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Thấm
 • Lm. Phêrô Huỳnh Văn Hai
 • Lm. Micae Nguyễn Hồng Sung
 • Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền
 • Lm. Giuse Đinh Quang Lục
 • Lm. Tađêô Phạm Văn Don
 • Lm. Gioan Phạm Hữu Diện
 • Lm. Augustinô Nguyễn Sơn Đoài
 • Lm. Antôn Lưu Thanh Tâm
 • Lm. Philipphê Phạm Huy Phong
 • Lm. Micae Nguyễn Hà Thiện Tâm
 • Lm. Lôrensô Nguyễn Thanh Dũng
 • Lm. Carôlô Đặng Đăng Nguyên
 • Lm. Phaolô Hoàng Vũ
 • Các Thầy thuộc Giáo Phận Vĩnh Long, đang học Đại Chủng Viện Cần Thơ.
 • Các Nữ Tu Mến Thánh Giá Cái Mơn & Mến Thánh Giá Cái Nhum

Hoạt động:

 • Điều Hành và cộng tác thực hiện Trang Thông Tin Điện Tử Giáo Phận Vĩnh Long: www.giaophanvinhlong.net.
 • Cộng tác viết bài cho Tờ Nguyệt San Mục Vụ Giáo Phận.
 • Sưu tầm, dịch thuật và phổ biến các Tài Liệu của Hội Thánh.

Địa chỉ liên lạc :

Văn Phòng Toà Giám Mục Vĩnh Long
103 đường 3/2 P. 1 TX Vĩnh Long
Đ.T. 070 3 824 016
Email: tgmvinhlong@gmail.com hoặc pettham@gmail.com


1604    12-03-2011 15:17:18