Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

Bảng Tổng Kết Đường Hướng Mục Vụ 2015

Năm 2015: Năm " Tân Phúc Âm Hóa Đời Sống Các Họ Đạo và Các Cộng Đoàn Sống Đời Thánh Hiến", theo thư chung của HĐGM VIỆT NAM

Đường hướng Mục Vụ chung của Giáo Phận, chủ đề: " HỌ ĐẠO SỐNG ĐỨC TIN"

 • Họ đạo phải là cộng đoàn "siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng": Nhằm giúp tái khám phá hành trình đức tin trong Giáo phận, nơi mỗi người, để tạ ơn Chúa.
 • Họ đạo là cộng đoàn "chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy" Nhằm củng cố, phát triển và thông truyền đức tin.
 • Họ đạo là cộng đoàn "luôn luôn hiệp thông với nhau": quan tâm giúp đở người gặp khó khăn, đặc biệt Anh Chị Em Di Dân

            Vài điểm nhấn về Mục Vụ Giáo phận năm 2015 và thực hành cụ thể :

I. Hạt và Họ Đạo:

 • Củng cố nhân sự trong Hạt, nhất là phân công các Cha trong hạt tham gia vào các UBMV của Giáo phận (Xin Quý Cha được mời nên tham gia tích cực hơn)
 • Xin Quý Cha tại các Họ Đạo quan tâm và khuyến khích giáo dân tham dự các sinh hoạt chung của Giáo Phận: các ngày lễ chung, các đại hội, ngày hành hương.....
 • Lưu tâm đến các Hội đoàn đạo đức: Legio, Phạt Tạ Thánh Tâm, Gia Trưởng, Hiền mẫu...
 • Lập sổ Họ
 • Thánh Lễ và Tôn sùng Thánh Thể: Họ đạo phải là cộng đoàn "siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng", nghĩa là tham dự Thánh Lễ và cử hành phụng vụ. Để củng cố đức tin, giúp giáo dân quý trọng và siêng năng tham dự Thánh lễ và Rước lễ, các Linh mục cần chú trọng dạy Giáo lý về Thánh lễ, học hỏi Tông thư " Ngày của Chúa", tổ chức việc Chầu Thánh Thể hàng tuần, hàng tháng. Lưu ý việc tổ chức Chầu Lượt đông đủ, sốt sắng và hiệu quả giúp cho giáo dân ngày càng tham dự những cử hành này cách ý thức và sống động hơn, không những để chu toàn lề luật mà còn để gặp gỡ Chúa và để Chúa biến đổi đời sống chúng ta.
 • Tĩnh tâm Họ đạo: Ngày nay, giáo dân dần mất ý thức về tội, không ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa, nên Họ đạo cần tổ chức các ngày Tĩnh Tâm Mùa Vọng, Mùa Chay, các dịp đặc biệt của Họ đạo ... nhằm giúp giáo dân học hỏi giáo lý và Lời Chúa, biết quý trọng Bí tích Giải tội và Bí tích Thánh Thể, nhờ đó, đức tin được củng cố sống động hơn
 • Hành hương: Khuyến khích giáo dân Hành hương, đặc biệt những nơi có các Linh mục đã chết vì Đạo (Đình khao, Mặc Bắc, Cái nhum, Cái Cá, Giồng Giá..) để hiểu biết thêm Giáo phận và sống theo gương Chứng nhân đức tin.

II. Các Ban Mục Vụ

1. Mục Vụ Huấn Giáo: họ đạo là cộng đoàn "chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy"

- Mục đích của việc Dạy Giáo lý là Giáo dục đức tin, giúp gặp gỡ thân mật với Chúa Kitô, giúp sống đời kitô hữu trưởng thành. Xin Quý Cha tiếp tục việc dạy Giáo Lý Cộng đồng vào ngày Chúa Nhật: chú trọng Hiểu và Sống Đức Tin, đặc biệt nhấn mạnh về sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể, ý thức về tội và cần sám hối ăn năn, siêng lãnh Bí tích Giải tội.

- Lớp Giáo Lý Nâng Cao tại các Hạt tiếp tục khoá mới.

- Giáo lý về Hôn Nhân -Gia đình: cần lưu ý cách đặc biệt tại các Hạt - có thể tổ chức lớp Glý Hôn nhân theo hình thức Hạt giống như lớp Glý nâng cao.

- Hoàn thành Sách Dẫn giải GLHTCG, Bản hỏi thưa, Dành cho GLV.GP.

- Năm 2015: Lưu ý về cập nhật và nâng cao trình độ GLV.GP

- Biên soạn sách giáo lý dành cho các cấp

2. Mục Vụ Quới Chức:

 • Năm 2015 tiếp tục chương trình huấn luyện Quới Chức ở các Hạt, vì có kết quả tốt hơn, anh chị em Quới Chức không phải đi xa. Con số tham dự vừa phải không bị loãng. Chủ đề huấn luyện: Phúc Âm hóa đời sống Cộng Đoàn. Đặc biệt nhấn mạnh về vai trò của Quới Chức trong việc xây dựng Cộng Đoàn - Sự Hiệp Thông - Tình Bác Ái. Nội dung sẽ được in thành một quyển sách nhỏ để sau ngày huấn luyện, Quyển " Sổ tay Quới Chức " đã được in và phát cho Quới Chức trong ngày 21.11.2014 và cũng sẽ dùng nó cho việc huấn luyện Quới Chức ở các Hạt. Hy vọng có quyển " Sổ tay Quới Chức " , anh chị em Quới Chức tự tin hơn và sẽ nhớ được điều mình đã học.
 • Ngày truyền thống của Quới Chức từ nay sẽ tổ chức mỗi năm thay vì 3 năm 1 lần.

3. Về Mục Vụ Hôn nhân - Gia đình:

- Giáo lý nhấn mạnh về giá trị và tầm quan trọng của ơn gọi Hôn nhân và đời sống gia đình.

- Chú trọng tổ chức nhân sự MVGĐ tại Họ đạo và tại Hạt.

- Quan tâm Mục vụ Gia Đình, qua việc nhắc nhở về "Kinh nguyện Gia đình", Đọc Kinh Liên Gia. Khuyến khích thực hành Cầu nguyện với Lời Chúa "Lectio Divina".

4. Mục Vụ Giới Trẻ:

- " Giới trẻ sống Đức Tin": Đồng hành với Giới trẻ, quan tâm đế việc giáo dục chiều sâu nội tâm, về đức tin và luân lý, về văn hoá và đời sống.

- Giao lưu văn hoá giữa các Nhóm trẻ, Nhóm Sinh viên trong các Họ Đạo các dịp lễ lớn.

7. Mục vụ Thiếu Nhi:

1. Thống nhất : theo chương trình hoạt động TNTT của Địa phận Vĩnh long đã được Đức Cha Tôma chuẩn nhận năm 2008

2. Cộng đoàn "siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng", xin quý Cha giúp cho các em tham dự thánh lễ hằng ngày - nếu có thể- nhất là ngày thứ Năm trong tuần, siêng năng lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể và Bí Tích Giải tội. Giúp các em Chầu Thánh Thể và viếng Thánh Thể.

3. Cộng đoàn "chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy": duy trì việc học Kinh thánh, giáo lý thường xuyên trong năm, để các em có được căn bản giáo lý và thắm nhuần Lời Chúa.

4. Năm 2015 sẽ tổ chức Đại hội TNTT và cũng xin 2 năm tổ chức một lần.

5. Trong năm đến các nhà dòng trình bày về phong trào TNTT (1 lần).giúp các dì trẻ hiểu rõ về Phong trào này

      Chủng viện, ngày 28/11/2014
             Dịp Tĩnh tâm Thường niên Linh mục

                        VP. Toà Giám Mục Vĩnh Long

1292    10-12-2014 21:08:14