Sidebar

Thứ Hai
24.06.2024

Bão Lòng

Mấy ngày nay bão dữ quá! Năm nào cũng vậy, không ít thì nhiều, miền Trung oằn mình , giơ lưng gánh chịu tang thương do bão và lụt gây ra. Thương quá đồng bào ruột thịt Miền Trung!

Bão lụt tàn phá ruộng vườn, nhà cửa, đường sá,,,và cả con người. Mất mát vật chất đã khó gầy dựng lại. Mất mát tâm hồn làm sao phục hồi. Người chết thì đã yên phận. Kẻ sống gánh chịu trăm bề đắng cay. Chồng vợ gãy gánh. Con cái bơ vơ. Miếng ăn còn khó kiếm, nói chi đến công danh sự nghiệp. Bão lòng!

“Lá lành đùm lá rách”. Thương hay không chính là những nghĩa cử đùm bọc lúc hoạn nạn nầy. Mong sao những bàn tay và những tấm lòng biết chia sẻ cho nhau lúc tối lửa tắt đèn nầy!

“Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống, nhưng chung một nhà”.

1078    14-02-2011 10:00:52